Trampar man någon på tårna så är det lämpligt att säga förlåt

Det är nu snart en vecka sedan Piratpartiet hade en annons i Expressen med budskapet att informationssäkerhet inte tas på tillräckligt allvar i svensk politik idag. Vi anser att de politiker som sitter i riksdagen behöver ersättas med politiker som har informationssäkerhet som fokus. Som rubrik valde vi “Det är dags att rensa i Fjollträsk.”, en medvetet spetsig text, för att annonsen skulle skapa reaktioner. När ett sådant val görs finns alltid risken att det skaver för någon.

I detta fall så skavde det för fler och mer än vad vi hade förutspått. Några välförtjänt, andra oförtjänt. Vår intention var givetvis inte att såra någon. Därför vill vi be om ursäkt till de som tagit sig illa vid, oavsett om det berodde på att de är homosexuella, män med kvinnliga drag eller manér, stockholmare, dårar, tokar eller kunniga deltagare i huvudstadens maktcirkus – vilka inte borde klumpas ihop med riksdagens knapptryckarkompanier.

Verkligen. Vi ber om ursäkt. Rubriken syftade inte på er och vi är hemskt ledsna att ni tog illa vid er.

Rubrikens budskap var att vi behöver få bort gamla politiker och tjänstemän vars fokus fortfarande är kvar i en politisk vardag som tillhör en svunnen tid. De som saknar en visionär strategi och ett framåttänk för den digitala världen, något som Transportstyrelsen är ett tydligt exempel av.

I dagens mediala brus är det en mäkta svår uppgift för ett litet politiskt parti som vill se förändring att kunna nå ut. Det blir ännu mer besvärligt i ett debattklimat där många saknar en önskan att inte misstolka, som nagelfar varenda ord, punkt och komma för att se om det finns något att skapa motopinion runt. Klimatet gör att samtal och en vilja att hitta samförstånd sällan finns. Dessutom finns en grupp människor som gärna är upprörda å andras vägnar, som gärna vill se en hätsk debatt och splittring istället för ett samtal och förståelse – något som vi beklagar. Till detta kommer enskilda partiaktiva, och vårt ungdomsförbund, som nästan i panik direkt tog avstånd från annonsen utan att först inleda ett sådant samtal – samtidigt som andra partiaktiva står helt oförstående inför kritiken och tycker att de som reagerat är överkänsliga.

Vi vill väldigt gärna ha kritik, negativ som positiv, då den hjälper partiet att mogna. Men om kritiken enbart består av indignation och ovillkorliga krav på att pudla så kommer vi inte framåt. Vad som då sker är att vi av ren självbevarelsedrift omvandlar oss själva till teflonpolitiker – sådana som låter all form av kritik rinna av dem utan att påverkas. Vi behöver ett samtal utöver kritiken.

Piratpartiet är ännu inte ett parti som låter kritik rinna av oss, utan den letar sig fortfarande in i vårt medvetande och får fäste. Detta vill vi ska bestå. Vi vill inte bli ännu ett i mängden av fokusgruppsskadade partier, där varje budskap ska gå igenom ett antal filter för att verifiera att det inte kommer att skava någonstans innan det släpps ut. Om vi blivit ett sådant parti, så skulle vi bara vara ett parti bland alla andra i mellanmjölkens land, där viljan att vara spetsiga slipats ned av oron att stöta sig med någon. Piratpartiet måste fortsätta vilja vara obekväma, det är en stor anledning till att vi existerar.

Piratpartiet kommer från en kultur med “gör om, gör rätt”-devisen; vi försöker använda de misstag vi gör till att bli bättre. Ett av våra motton är “sharing is caring”, vilket bl.a. betyder att vi inte försöker dölja när vi begår misstag, utan använder det som ett sätt för andra att lära sig – både internt och externt. Genom att remixa, göra om, förädla och förbättra det vi gör så blir vi en starkare politisk rörelse – och samhället förbättras och förstärks med oss.

Jag har följt diskussionerna, och ibland debatterna, som har följt i svallvågorna av vår annons. Jag har tagit till mig det som skrivits och funderat på vad vi kan göra bättre i framtiden. Så jag tackar alla som varit delaktiga med kommentarer från båda sidor för att få oss att bli ett bättre parti.

Flera har varit ivriga med att få partiet att komma med en ovillkorlig och direkt ursäkt, då situationen har målats upp som en stor kris som måste hanteras omgående. Hade det varit en kris så skulle den ha behövt hanteras, men det är inte alltid lämpligt att i stundens hetta försöka dämpa den upprördhet som finns, utan ibland är det bättre att låta de som är bestörta över något få berätta och utveckla varför. Då kan vi förhoppningsvis ha samtalet med eftertanke som för oss framåt som rörelse.

Hur det sen än är så kommer Piratpartiet vilja se till att få in några som faktiskt förstår vad en digitalisering av ett samhälle för med sig, både i positiva som negativa bemärkelser, i vår riksdag. I den strävan så kommer vi som en liten utmanare fortsätta att sticka ut hakan, så att folk reagerar, för att nå ut med vårt budskap. Men vi kommer också att fortsätta att be om ursäkt när så är motiverat.