En evidensbaserad drogpolitik för Piratpartiet

Det som gör Piratpartiet unikt i svensk politik är inte bara att vi har en modern ideologi som sträcker sig långt bortom de traditionella 1800-talsideologierna. Det är också det att vi inte hunnit grotta ned oss i åsikter för åsikternas skull och därför kan vara pragmatiska på ett helt annat sätt än andra partier.

Piratpartiets själ baseras till stor del på kunskap – på att åsikter kan vara subjektiva och ideologiska, men att de måste grunda sig på kunskap. Om det visas i ny statistik att kulturskapare förlorar stort på vår upphovsrättspolitik – ja, då är det kanske läge att tänka om. Men detsamma gäller åt andra hållet – om någonting rent objektivt verkar uppfylla våra mål, då är det politik vi bör ta till oss.Allt grundar sig i ideologi. Och vad gäller drogpolitik är den viktigaste frågan vi ideologiskt måste ställa oss vad som är syftet med en statlig drogpolitik. Är syftet att minimera drogbruk? Eller är syftet att minimera det lidande som drogbruk kan skapa?

Svaret borde vara självklart – att minimera lidande. Om det finns evidens för att så sker genom att minimera drogbruk bör vi självklart göra det, men rent objektivt är det inte så. Hur mycket myndigheter försöker stoppa drogbruk korrelerar inte med färre dödsfall, tvärtom verkar det som att en legalisering med reglerad försäljning leder till att ungefär lika många brukar drogerna, men att det görs i en säker miljö med färre riskfaktorer, och att det dessutom ger mer skattepengar samt minskar finansieringen av organiserad brottslighet.

Det är alltså i min mening uppenbart att Piratpartiet bör ställa sig för en legalisering av i varje fall en lättare drog som cannabis. Vi tar då efter ett antal stater som tydligt visat att det inte leder till fler brukare eller våldsamma brott.

Det är även rimligt att förändra Sveriges övriga narkotikapolitik och avkriminalisera alla droger för privat bruk, något som visats minska antalet drogrelaterade dödsfall. Istället för att fängsla de som upptäcks med mindre doser kommer vi då hänvisa dem till behandlingscentra som kan hjälpa dem med eventuellt missbruk. Vi kan istället fokusera på skademinimering i form av bland annat sprututbytesprogram, och hjälpa de som behöver det samtidigt som vi inte plötsligt legaliserar beroendeframkallande och dödliga droger.

Piratpartiets politik står alltså tydlig i frågan, baserat på vår människosyn och vårt stöd för kunskapsbaserad politik – legalisering av cannabis, samt avkriminalisering av personligt bruk av all annan narkotika. Hur annars kan vi ställa oss i frågan?