Bättre Bitcoinhantering!

Det är ändå fantastiskt vad jag hinner med bara jag får lite tid över! Jag har precis sett till att slutföra min GoUrl registrering för Bitcoin vilket gör att jag numera inte har en fast adress för att kunna donera Bitcoin, och det är bra! För det minskar en mängd problem men framför allt så ökar det säkerheten och den personliga integriteten.

Jag har varit medveten om detta, men jag har helt enkelt inte haft tiden och energin att sätta upp det. Men nu så! Äntligen!

Hur som helst, det är lite svårt att sätta upp en månatlig dragning (läs: går inte) så blir det upp till dig att hålla koll på det om du vill bidra varje månad. Oavsett så är alla donationer väldigt tacksamt mottagna, så gå till min donationssida omgående om du inte redan donerar!

Tusen tack!

Men… hur ska vi få stopp på terrorismen??!

Piratpartiet har fått frågan att ge ett klart och tydligt svar på hur vi anser att terrorismen ska kunna ta slut eller åtminstone minskas drastiskt. Hur vi ska kunna känna oss säkra i våra hem och på våra gator. De vill att vi ska ge dem ett svar som inget annat parti har kunnat ge, partier som har helt andra resurser än vad vi har för att göra en djupare analys av läget än vad vi har. Jag anser att förväntningarna är orimliga, men med det sagt så kan jag ge er ett resonemang.

Först och främst: Det är en oerhört komplex fråga och ingen har svaret på den, vi kan aldrig garantera att terrorism kommer att försvinna. Någon kommer alltid att anse att våld och mord är accepterat för att nå sina mål.

Men… Tänk dig ett träd, det representerar allt som har med terrorism att göra. Stammen är alla de organisationer och länder som på ett eller annat sätt finansierar, utbildar, utvecklar och hjälper terrorism. Varje gren är olika ideologiska varianter, varje kvist är en cell eller grupp av individer som samarbetar och ett löv är ett potentiellt terroristattentat.

De allra flesta lösningsförslag handlar om att försöka klippa bort löven, vilket inte kommer att lösa någonting då de kommer att växa ut på nytt.

Så en lösning kan inte ligga i att begränsa de radikaliserade att utföra terrorbrott då det kommer att vara en konstant katt-och-råtta jakt, utan lösningen måste ligga i att se till att folk inte blir radikaliserade. Att de inte ser lösningen på sina problem i att döda andra oskyldiga människor – eller snarare att de faktiskt ser lösningar på sina problem så att de aldrig hamnar i situationen att de anser att deras liv är så obetydligt och värdelöst att de lika gärna kan offra det. Att de aldrig riskerar att sugas upp i terroristträdet och bli en del av det, om jag för över det till trädliknelsen. En stor del av det är att folk behöver utbildas, att kunna se olika perspektiv på det som möter dem i livet och att kunna resonera runt det och att inte tillåta sig radikaliseras utifrån okunskap och indoktrinering.

Men det är en långsiktig lösning och det hjälper oss inte idag, här, nu. Men det hjälper inte heller att bygga hinder på våra gågator eller att sätta en kamera i varenda gatuhörn – att begränsa allas friheter.

En första del i en möjlig lösning är att höja tryggheten. För att öka tryggheten i våra städer behöver vi ha en trygghetshöjande insats, det skulle till exempel vara att ha mer patrullerande poliser som även har som uppdrag att synas och socialisera med de människor de möter. Prata med dem, gå in i affärer och lyssna på butikspersonalen, bjud barn på glass. Saker som gör att vi alla får en positiv bild av polismakten. Men framför allt så behöver vi fler poliser. Poliser som förstår att de patrullerar för att skapa trygghet, inte misstänkliggöra och trakassera människor.

En andra del i en möjlig lösning är att SÄPO och polisen får mer resurser att reda ut och följa upp de misstankar som faktiskt kommer in till dem idag samtidigt som internationella samarbeten utvecklas så att misstänkta personer kan följas över landgränser på ett effektivare sätt. Att följa löven, kvistarna och grenarna in till stammen för att kapa dem där.

Med den massövervakning som sker och som allt fler röster höjs för att öka så kommer polisen bara få mer data att titta på för att stärka misstanken hos de övervakade (att övervaka någon är att anse att de är misstänkta, så vi har gått från paradigmet att alla är oskyldiga tills motsatsen har bevisats till att alla är misstänkta tills dess att misstanke har stärkts – men det är en egen post i sig att diskutera). Redan nu så är det för stora mängder att de inte hinner med. Risken med detta är att vi tar till algoritmer för att sålla bort sådant som inte verkar misstänkt, men det gör att det blir stora hål i det nät som vi idag använder för att tråla efter möjliga misstänkta. Men det största problemet är att vi blint kommer att lyssna på dessa algoritmer när dessa algoritmer blivit tillräckligt bra vilket gör att oskyldiga blir utpekade, något som inte på något sätt är rättssäkert.

Piratpartiet är emot massövervakning – inte övervakning. Polisen måste även de följa med i den tekniska utvecklingen, det vi har svårt med är när hela befolkningen misstänkliggörs på grund av att några få riskerar att radikaliserats.

Övervakning handlar mer om att kratta ihop löven efteråt och försöka hitta var de satt på trädet.

Vill du hjälpa mig att vara partiledare för Piratpartiet? Överväg i så fall att donera till mig.