Vad händer om jag svarar Njord Lawfirm?

En person tog kontakt med mig igår då hen var bekymrad. Anledningen var att hen hade svarat på det brev som hen fått från Njord Law angående ett påstått upphovsrättsintrång gällande filmen Cell. Hen hade skrivit och sagt att det inte hade förekommit någon nedladdning av den filmen. I och med det så borde detta vara utagerat, kan tyckas. Men Njord Law förutsätter givetvis att deras information är korrekt och svarar då följande:

Hej <x>,

Vi bekräftar härmed att vi mottagit ditt e-mail och tackar för informationen gällande det här ärendet. Vidare noterar vi informationen att varken du eller någon annan i ditt hushåll har laddat ner den nämnda filmen vid den angivna tidpunkten.

Vi vill uppmärksamma att rättighetsinnehavaren har rätt att spåra och samla in data för intrång som sker genom övervakning av IP-adresser. Programmet som används av rättighetsinnehavaren för att spåra IP-adresser kan med säkerhet påvisa om det föreligger intrång. Vi kan därför veta att filmen har blivit upp- eller nerladdad vid den angivna tidpunkten från ditt nätverk. Din internetleverantör har vid domstol ålagts att utlämna IP-adressen som med säkerhet användes vid den angivna tidpunkten. Se vänligen bifogad dom.

Därutöver informerar vi härmed om att det är lika viktigt för IT-säkerheten att det finns ett lösenord för nätverket som att inneha kunskap om vem som använder nätverket. Detta är för att nätverket ej ska användas för verksamhet som står i strid med upphovsrätten. Eftersom en router kommer med aktiverad kryptering, betyder det att du aktivt måste ta bort lösenordet från routern för att få tillgång till internetanslutningen. Man kan även ge andra tillgång till uppkopplingen genom att lämna ut lösenordet. Bedömningen av denna aktiva handlingen som tillåter upphovsrättsligt intrång via ditt nätverk kan komma att bedömas av Patent- och Marknadsdomstolen, som kan leda till att du hålls ansvarig för upphovsrättslig kränkning genom att aktivt ha gett tillgång till din internetanslutning.

I ett avgörande från Högsta domstolen (NJA 2014:859) konstateras det tydligt att upp- och nedladdning av film utgör ett immaterialrättsligt intrång. Mot bakgrund av domstolens beslut översänder vår klient härmed förslag om att nå förlikning i ärendet genom inbetalning av beloppet som står angivet på brevet ni mottagit från oss. Detta är enligt vår erfarenhet en betydligt lägre summa än om ärendet skulle gå vidare till domstol.

Vi är tacksamma för ditt samarbete och för informationen vidare till rättighetsinnehavaren. För det fall du inte önskar att ingå förlikning med rättighetsinnehavaren, kan denne överväga att ta ärendet vidare till domstol. Om du däremot vill du avsluta ärendet direkt så kan du inbetala det i brevet angivna beloppet till oss.

Vänligen från Köpenhamn,

Med venlig hilsen / Best regards
Jeppe Brogaard Clausen
Advokat (H) / Partner

Ano Ambroladze
(Praktikant) Stud.jur. / Legal Assistant

Mail: ips@njordlaw.com

Så, vad betyder nu detta? Ingenting faktiskt, de skramlar med sina vapen igen. De har redan tidigare hävdat att de har registrerat kopplingen mellan vilken film, tidpunkt och IP-adress av det påstådda upphovsrättsintrånget. De försöker att skapa ett ansvarsförhållande mellan dig som abonnent och vad som händer på ditt nätverk, vilket idag inte är etablerat, men de försöker med en domstols tyngd åter igen skrämma dig till att betala:

Bedömningen av denna aktiva handlingen som tillåter upphovsrättsligt intrång via ditt nätverk kan komma att bedömas av Patent- och Marknadsdomstolen, som kan leda till att du hålls ansvarig för upphovsrättslig kränkning genom att aktivt ha gett tillgång till din internetanslutning.

Notera de två av mig fetlagda delarna av detta stycke. Detta är alltså inget som är fastlagt, utan något de hoppas att de ska få rätt i. Om så skulle ske så skulle alla publikt tillgängliga trådlösa nätverk försvinna över en natt, då varenda butik, kiosk, hotell, skola och alla andra publika byggnader som har det skulle bli ansvariga för vad alla gör på internet genom deras internetuppkoppling.

Därutöver informerar vi härmed om att det är lika viktigt för IT-säkerheten att det finns ett lösenord för nätverket som att inneha kunskap om vem som använder nätverket. Detta är för att nätverket ej ska användas för verksamhet som står i strid med upphovsrätten.

Att de för övrigt är bekymrade över din IT-säkerhet är beundransvärt, men inte upp till dem att bedöma. Vi har ännu inte någon lag som utkräver en nivå av IT-säkerhet hos privatpersoner, så att göra din internetuppkoppling fritt tillgänglig för andra att använda är helt upp till dig att avgöra (Det inte menat som en uppmaning till upphovsrättsmaffian att försöka påtvinga dylik lag).

Att upphovsrätten skulle ligga till grund för hur du säkrar upp och använder ditt nätverk vore förstås en våt dröm för upphovsrättsmaffian, men det fungerar inte så. Upphovsrätten är inte på något sätt särställd i svensk lag. Att upphovsrättsmaffian har fått till IPRED som gör att dessa maffiametoder kan användas betyder inte att de kan applicera någon allsmäktig attityd till lagar och förordningar. Att ditt nätverk specifikt måste vara så uppsatt så att det förhindrar upphovsrättsintrång är ren nonsens. Lika lite som det måste vara uppsatt för att förhindra andra brott som sker på nätet. De försöker bygga upp en position av rättfärdighet som de inte har.

Så, nu vet du exakt vad som sker om du känner att du vill bestrida deras påstående. För notera detta: Det är inte ett krav de ställer, utan ger ett förlikningförslag till ett upphovsrättsintrång som de påstår att du har gjort. En förlikning, inget krav som kan dras till Kronofogden eller liknande. När du bestrider så har de fått kontakt och fortsätter då att utpressa dig under hot om att dra dig inför domstol samtidigt som de försöker att få dig att tro att de har all rätt i världen att göra så.

Vilket är helt fel.

Så underlätta för dig själv och slipp huvudvärken. Detta är maffiametoder, ingenting annat. Vi har tidigare sagt att det enda sättet du ska hantera detta är att slänga, bränna eller möjligen rama in deras hotbrev. Hade det varit så att de menade att de hade rätten på sin sida hade det kommit i ett rekommenderat brev för att försäkra att det kommit fram till rätt person, till att börja med.

Vad de missar att skriva i sitt brev och övrig kommunikation är att vi har ett rättssystem som inte accepterar att straffa en individ för någon annans handlingar. Jag lånar ut min bil till dig och du kör medvetet mot rött med den. Det är inte jag som äger bilen som bär skulden, det är den som satt bakom ratten. Det är fundamentalt för en rättsstat, annars så kommer vi börja bygga ansvarskedjor i all oändlighet. Borde den som sålde mig bilen vara ansvarig? Företaget som byggde den? Var tar det slut i så fall och varför?

Så mitt råd, sedan tidigare, är att ignorera dessa brev som kommer. Helt. Svara inte, lyssna inte. Låt dem vara. Kommer det en kallelse från en domstol så bör du hörsamma detta, annars kan du se detta som ett dåligt försök att blåsa dig på pengar.

Notera dock att jag inte är en advokat, utan känner du dig det minsta osäker så råder jag dig att höra av dig till någon som kan redogöra för den juridiska situationen. Så här svarar LawLine i frågan som en fingervisning åt vilket håll det lutar. Där kan du även läsa hur Sanna Wolk, professor i upphovsrätt vid Uppsala universitet, bedömer det hela. Vilket ligger i linje med det jag skrivit ovan.

84 tankar på “Vad händer om jag svarar Njord Lawfirm?”

 1. også lite skrämd här, fick 4 sådana brev i mitt brevlåda igår. för 7000SEK var. alltså 28000SEK, för har laddat och troligtvis delat (vet inte riktigt vad dem se från deras loggar dem har fått från operatören) 4 erotiska filmer, inte kanske ett av mina klokaste stunder.. på min står inget datum på när det vill har betalat inom heller, bara kontakta oss, eller betala så lägger vi ner. men lite skrämd är jag. har letat på nätter nu under 2 kvällar för att försöker se vad jag ska göra om/med det, jag rdd att det kommer driva detta vidare för det ändå handlar om så mycket pengar redan för 1 användare. försöker hitta något som har hamnat i domstolen efter en sådant kommunikation men hittar inget. är det någon som har fått fler än 1 ska jag beter mig, det kämms helt öberpris på 4 filmer oavsett var det var för film, men 4… 28000, kasta i soppkorgen, känns inte rätt heller. men har några av dessa hot hamnats i domstolen? jag letar fortfarande

  Svara
  • Hej Putte,

   Det de skickar ut är alltså en ren rekommendation, med ett mindre vackert hot om att dra det hela inför domstol. Det senare har dock inte hänt vad jag vet trots att flera hundra tusen brev har skickats ut. De har helt enkelt nöjt sig med den inkomst de får från vettskrämda personer som inte vill riskera att hamna i domstol och hellre betalar för något som de inte har några krav på sig att betala. Min rekommendation är att helt enkelt ignorera deras försök att med hjälp av IPRED-lagen stjäla pengar från dig.

   Svara
 2. Fråga: S. Wolk säger att man ska bestrida men inte ge orsak och du (Magnus) säger att det bara är att kasta brevet. Vad tänker du om det? Vad är risken att svara kort vs att kasta brevet?
  Ber om ursäkt om detta skulle vara nämnt i någon förgående kommentar, som jag har missat. Tack för svar

  Svara
  • Som jag ser det så är det en större risk att bestrida, då du riskerar att ge information som kan användas emot dig, men framför allt då de fått kontakt och då börjar skicka fler brev där de trappar upp hoten. Enklare att helt enkelt inte ge de, dessa möjligheter, då det inte finns något att bestrida egentligen. De skickar en rekommendation till dig, något som du varken behöver bestrida eller acceptera. Är du inte intresserad så kan du helt enkelt låta det vara.

   Svara
 3. Vet inte om denna sida fortfarande är aktiv och om det går att få några svar men jag testar.

  Jag har idag fått ett liknande brev men från en firma med namnet Advokatfirman Serce & Partners AB med krav på 7000 kronor för att laddat hem en film 2019.
  De skriver att de med hjälp av det tyska IT-forensiska konsultbolaget media Protector spårat olaglig fildelning till en användare av min internetanslutning hos Telenor.

  Detta tyska bolag ska på uppdrag av rättighetshavaren ha anslutit till fildelningsnätverket Bittorrent och att på begäran av rättighetshavaren har patent- och marknadsdomstolen ålagt telenor att överlämna uppgifter om vem som vem som var ansvarig abonnent för anslutningen som fildelningen skedde genom.

  De skriver också att:
  “Huruvida även den ansvariga abonnenten kan hållas skadeståndsskyldig för intrång genom dennes anslutning är för närvarande ej fastställt men det kan inte uteslutas att den ansvariga abonnenten kan komma att åläggas en skyldighet att namnge den eller de som haft tillgång till dennes nätverk i samband med intrånget för att undvika ersättningsansvar.

  Det står även att:
  “Rättighetshavaren överväger för närvarande att vidta rättsliga åtgärder för att få ersättning för sin skada samt förhindra fortsatta överträdelser.”

  Sen fortsätter det med:
  “Rättighetshavaren är emellertid beredd att avstå från att driva anspråk med anledning av det spårade intrånget i dess upphovsrätt om skadan regleras genom ett schablonbelopp om 7000 kr.”

  Sen fortsätter de med att om man accepterar förlikningsförslaget så ska betala in dessa pengar senast 28 augusti.

  De skriver vidare att om man avvisar förlikningen så kan de utan ytterligare varsel vidta rättsliga åtgärder och att “Om talan om skadestånd väcks vid domstol kommer det begärda beloppet inte att begränsas till 7000 kronor utan motsvara full ersättning för den inträffade skadan innefattande bl a utebliven vinst samt även innefatta ersättning för utredningskostnader, ansökningsavgifter samt ombudsarvode. I så fall kan begärt belopp bli väsentligt högre.”

  Så har någon som faktiskt är skyldig till nedladdning (oavsett om det är ni själva eller någon annan som använt datorn) och har fått liknande brev någon rekommendation om jag bör betala eller inte?
  Har någon betalat och har ärendet i så fall slutat efter det eller har de fortsatt med sina hotbrev?

  Svara
  • Hej Sigge,

   Jag skriver inte här aktivt längre, men jag bevakar givetvis de kommentarer som kommer Det är flera som mailat mig och även ringt för att höra vad de ska göra med dessa brev. Min rekommendation kvarstår: De passar bäst i papperskorgen.

   “Huruvida även den ansvariga abonnenten kan hållas skadeståndsskyldig för intrång genom dennes anslutning är för närvarande ej fastställt men det kan inte uteslutas” – Med andra ord – de vet inte Inge vet. Det behöver prövas. Utfallet kan bli vilket som, men de vill givetvis göra gällande att deras linje kan vara den som går vinnande ur en sådan prövning. Jag håller inte med i den analysen.
   “Rättighetshavaren överväger för närvarande att vidta rättsliga åtgärder för att få ersättning för sin skada samt förhindra fortsatta överträdelser.” – Övervägt har de gjort ända sedan de började med dessa illa dold hotbrev, än så länge har ingen dragits inför rätta för att reda ut rättsläget runt detta. Citatet ovan är en tydlig indikation på detta.
   “om man avvisar förlikningen så kan de utan ytterligare varsel vidta rättsliga åtgärder” – Något som inte har hänt hittills, trots över 150 000 skickade brev.
   “Om talan om skadestånd väcks vid domstol kommer det begärda beloppet inte att begränsas till 7000 kronor utan motsvara full ersättning” – Det illa dolda hotet att det kan bli dyrt om man inte betalar. Jag hävdar att de ska få jobba för sina pengar, så ge dem inga frivilligt. Varje krona ska de få kämpa för, framför allt så behövs det byggas en praxis, något som inte gjorts i dessa fall.

   Generellt så slutar de när de får pengarna, men varför betala dem ett enda öre när det enda de skickat är en rekommendation? Det enda du behöver agera på är en kallelse till domstol, men den dagen kommer inte att komma. För de täljer just nu guld med kniv, tack vare att de kan kräva ut abonnemangsuppgifter en masse bara de har en lsita med IP-nummer. Domstolen ger i princip aldrig avslag, utan skickar det bara vidare till operatörerna som enligt IPRED-lagen måste tillhandlahålla dina uppgifter. Bevisläget är minst sagt skakigt för deras krav på ersättning, så det finns inget att betala för utan prövning som jag ser det.

   Svara
   • Tack för svaret.
    Jag har inte betalat efter att ha fått ett första brev så jag antar att de kommer att skicka ut ytterligare brev. Återstår att se ifall det är samma summa eller om de höjer den.

    Det jag tycker är obehagligt är att om man inte betalar så får man gå lite i limbo med detta hängandes över sig utan att veta hur de tänker göra.

    Svara
    • De kan komma att skicka ett brev till, men oftast så kommer det enbart när man har svarat på det första. Ibland kan det komma en påminnelse också. Men det enda brev som man behöver hörsamma är en kallelse till domstol och än så länge, efter över 150 000 brev och flera år, så har ingen fått det. Så oddsen är i din favör, så att säga, och inget jag personligen skulle oroa mig för. Om de mot förmodan skulle försöka dra någon inför domstol så riskerar de att döda sin guldkalv och så länge folk tyvärr betalar i skräck för det svenska rättssystemet så är de nöjda med det. Men om en sådan kallelse skulle komma så hoppas jag att personen hör av sig, för vi har en del att hjälpa till med i så fall.

     Svara
     • Fick en påminnelse tidigare i veckan med krav på att jag ska betala samma summa, 7000 kr senast 25 september.

      Om jag inte betalar så skriver de att “För det fall överenskommelse om förlikning inte träffas kommer rättighetshavaren att förbehålla sig rätten att utan ytterligare varsel vidta rättsliga åtgärder med anledning av det spårade olagliga intrånget i dess upphovsrätt från Ert hemnätverk.”
      De fortsätter med att skriva att det då kommer att handla om minst 80.000 kr plus krav på ersättning för rättegångs- och utredningskostnader.

      Detta är rätt effektiv skrämseltaktik för jag tror ju att det för många inklusive mig själv är svårt eller kanske nästan omöjligt att betala den begärda summan och att då hotas med kanske bli tvungen att betala 10 gånger eller mer än så är rätt skrämmande.

      Jag antar att många kanske betalar av rädsla för att tvingas betala mångfalt mer än som i mitt fall 7000 kr och att de nöjer sig med dessa inbetalningar framför allt om det gäller spelfilm för då är väl massor av folk som kan ha tagit hem den och får de betalt av kanske hälften så kan de ju få in flera hundra tusen vilket antagligen ger plus i plånboken för alla parter.

      Men är det en porrfilm som de i mitt fall påstår att jag tagit hem så antar jag att det är färre som tagit hem den och därmed färre som betalar vilket kanske ökar risken att de någon gång kanske chansar och går vidare till domstol för att få in mer pengar.

      Finns det någon annan som läser detta och som också fått en påminnelse och ändå inte betalat så vore det intressant att höra hur det gått sedan dess.
      Speciellt om det handlar om samma advokatbyrå d.v.s Serce & Partners.

 4. Vet du någon bra advokat eller jurist man kan ta kontakt med ifall man får ett sådant här brev och de driver det till domstol?

  Svara
  • De kommer inte driva något till domstol, det skulle göra att de skulle få ett prejudikat och med tanke på det skakiga juridiska läget så vågar de inte riskera det så länge folk i tillräcklig utsträckning felaktigt betalar deras “förlikningsförslag”. Så någon advokat behöver du inte, det du behöver är en papperskorg.

   Svara
 5. Har fått brev an Njord law firm att betala 4500 för en film dom säger att jag laddat ner.

  Mår sjukt dåligt av detta magen har rasat på mig kan inte sova. Men varför får jag detta då jag ej har laddat ner nått. Har googlat runt lite och alla säger att man ska kasta brevet. Och vad kommer hända om jag inte betalar? och hur många har betalat detta? Och vad har hänt dom som faktiskt har betalat ? många frågor…..

  Med vänlig hälsning johan

  Svara
 6. inga nyheter om detta?
  Fick brev i torsdags. förlikning 4500. jag har slängt mina papper då jag inte ens laddar nått har netflix viaplay och cmore .
  ni vet inte hur många som betalat och hur länge dom får hålla på med detta??

  Svara
 7. Hej!
  Det här är min historia. Fick TVÅ brev från njord för 20 dagar sedan ett på mitt namn och ett på en annan man som jag inte har någon som helst koppling med. Den andra mannen som jag inte har koppling med bor på andra sidan Sverige och är nästan dubbelt så gammal som mig, så sannolikheten att han har varit på mitt internet är väldigt liten. Båda breven var adresserade till min address med samma ip-adress där “nedladdningen” skett med samma belopp att betala in, 7000:-. Det jag undrar nu är hur pass säkert deras information är? är det inget brott att skicka ut massbrev till tusentals svenskar där man näst intill pressar ut dom på pengar?

  Svara
 8. Hej! Jag fick ett brev idag av Njord där dom påstår att jag fildelat en film 2016,alltså 2 år sedan! Jag fick panik och mailade tillbaka där jag förklara att jag att jag inte visste om detta och att jag ber om ursäkt för detta misstag. Nu när jag läser allt här så känner jag att de va jävligt dumt gjort :/ vad gör jag nu? Ska jag skriva att jag bestrider detta?? Ignorera? Fick tillbaka mail av dom där jag ska svara på frågorna, dom som nämnts här ovan.. Jag har lite smått panik nu så snälla hjälp! Mvh Malin

  Svara
 9. Hej. Kan inget om datorer och filmdelning. Har 2 barn i 10-årsåldern som kollar film via Youtube. Nu har jag fått forlikningsbrev från Njord. Kan vi ofrivilligt ha laddat ner eller tom fildelat något via en så öppen sida som yoytube? Fattar inget förutom att semestern ryker om vi betalar de 7000 Njord föreslår i förlikningsavgift. Mår så otroligt dåligt av detta.

  Svara
 10. Fick detta brev från Njord igår, det märkliga är att datumet för min påstådda fildelning var under augusti 2016! Alltså snart två år sen.

  Svara
 11. Det är helt sinnessjukt att detta ens kan hända. Att de sitter och ljuger rakt upp i ansiktet på den som fått mailet, samtidigt som de använder en massa buzzwords för att verka storsinta. De pratar om intrång (aka dataintrång) vilket är totalt irrelevant i frågan om fildelning och är inget annat än BS. Sedan påstår de att informationen ifrån Maveric Eye verkligen stämmer vilket är en annan lögn (skepticism någon? Var inte så naiva! Don’t be like Högsta domstolen.. ). Det är inte ens rimligt att ett sådant program kan existera. Tyvärr tror många att datorer är magiska lådor och förlitar sig blint på dem.. Tydligen även våran domstol. Vad som är ännu värre är att ingenting har ändrats sedan PirateBay målet… Samma inkompetens som då. Man kan ju tycka att en domare som jobbar på högsta domstolen i alla fall ska ha gått ur grundskolan… Sist men inte minst, deras påstående om att alla routrar har lösenord aktiverat ifrån början är också en lögn (Tappat räkningen på alla lögner snart?). En router som levereras ifrån operatören brukar ha lösenord. Det är ju dock inte tillverkaren som har konfigurerat det, vilket innebär att det finns en stor chans att en router du köper ifrån affären inte kommer med en förkonfigurerad nyckel. Faktum är att de flesta har wifi inaktiverat och kräver att du aktiverar wifi, och om så önskas; ett lösenord. Det innebär att deras påstående om att man AKTIVT inaktiverar lösenordet är helt felaktigt och ja som du kanske gissade.. en lögn… Tråkigt nog så innebär det inte att vi är säkra bara för att bevisen uppenbarligen är felaktiga. Det är inte så våran domstol arbetar. Du som medborgare har en relativt hög chans att bli felaktigt dömd p.g.a. att hela rättssystemet är ett skämt som bidrar till en falsk trygghet.

  Svara
   • Hej! Jag fick idag ett sådant brev och de kräver 7000kr för en “erotisk” film som jag inte als kan hitta på google! Jag svarade att jag bestrider kravet på ärendet och jag fick en automatisk svar med frågor angående vem som använder min internet osv, varför har de automatiska svar med frågor, är de säkert att vi är skyldiga, dessutom är jag rädd att de kommer att komma flera nu! Vad kan man göra?

    Svara
    • Det finns inget behov att bestrida dessa brev. Framförallt då de, som du skriver, fortsätter att försöka pressa dig på information för att försöka pressa dig på pengar. Det är en rekommendation och ska hanteras därefter – är du inte intresserad av vad de rekommenderar så kan du tryggt ignorerea deras rekommendation. Det kan inte bli några juridiska efterföljder för det.

     Svara
     • Jag tror det vad gör den är äckligt och staten borde skydda oss från dem, riktig Mafia att skicka brev och bege pengar.

 12. Hej där Magnus. Jag tänkte nämna att nu under April, drabbades av samma ”förlikningserbjudande” Det handlar om filmen Mechanic:Resurrection. Den klassiska 4500:- förlikningen. Enl. dem ska någon dator hemma hos mig laddat ner denna film 2016-10-26. Nu har jag ej varken laddat mer filmen eller överhuvudtaget sett denna.
  Jag kommer att ha is i magen och invänta fler brev samt hålla koll på ev. inkasso/domstolkallelse.
  Jag återkommer med framtida uppdateringar i denna diskussion.

  Må gott på er alla. Sverige är påväg utför.

  Mvh
  Max

  Svara
 13. Fick brev från dom idag! Att betala.. enligt dom så har jag laddat ner London has fallen den 07-12-2016.. det som är det intressanta är att det inte är mitt ipnr! Är det fortfarande bara att ignorera dessa krav?

  Svara
  • Jag fick ett likadant brev igår på samma film och samma datum, hur gick det för dig? ignorerade du brevet och vad hände isåfall? vet inte hur jag ska gå till väga!

   Svara
 14. Jag fick detta brevet förra veckan och jag är tveksam och orolig om att det går till domstolen.
  Jag undrar bara vad de kommer o göra om jag inte betalar det.

  Svara
  • Troligen så kommer de inte göra någonting, då de skickar ut tusentals av dessa brev i förhoppningen att skrämma några till att betala det de begär för att undgå att deras hot om att dra det inför domstol. Vilket är relativt otroligt att det ska ske. De har, vad jag har förstått, dragit ett tiotal inför domstol i Danmark och vann då ett mål då personen medgav upphovsrättsintrång. Inget bra att erkänna brott som de inte kan bevisa.

   Svara
 15. Hur går det egentligen med datainspektionens utredning om eventuell otillåten inkassoverksamhet?
  Är de inte inne på fjärde månaden snart?

  Svara
 16. Hej
  Kan det stämma att Telia och andra operatörer sparar loggar så länge?
  Jag fick ett brev över 1 år sen som den ev nedladdningen skulle ha ägt rum.

  Svara
  • Hej,

   Operatörerna är tvingade att spara loggarna i 6 månader för tillfället, det ligger ett lagförslag att förlänga detta till 10 månader just nu, men det gäller alltså bara hur länge de måste spara uppgifterna. Hur lång tid det tar för de som företräder upphovsrättsmaffian att få ordning på alla uppgifter och börja reda ut vilka filmer de tänker använda som hotmedel är ingen som vet. Det vore intressant att se om det finns någon preskriptionstid på detta. Jag har inte kunnat hitta något men har frågat LawLine om de nu har möjlighet att ge svar på det.

   Svara
 17. Du kan aldrig fällas i en domstol. Om du litar på någon som har fått din nätvksnyckel. Ex. Ska den som hyr ut en bil. Bli med skyldig om det begås ett rån med hyr bilen?

  Svara
  • Inte som lagarna ser ut just nu, nej. Men jag har på känn att det kommer att komma nya lagförslag där en abonnent kommer vara anvarig för vad som sker på deras abonnemang oavsett av vem som gör det, om vi låter detta att fortsätta. Det behövs att sätta ett stopp för hur långt upphovsrättslobbyn kan driva deras rätt att jaga efter påstådda upphovsrättsintrång kontra våra rättigheter att få vara på internet utan att vara ständigt övervakade.

   Svara
 18. Har det hänt att Njord law dragit någon till domstol för det här? Eller har allt bara stannat vid kravbrev?

  Svara
 19. Hej ! Om man blir kallad till domstol och blir dömd att betala skadestånd , blir det få en prick i belastningsregistret ?

  Svara
  • Hej!

   Nej, det kommer det inte göra. Orsaken till att det inte hamnar i belastningsregistret är att det enbart är brottsstraff som hamnar där, och upphovsrättsintrång sorterar under immaterialrätt, inte brotträtt.

   Svara
 20. Har ej set filmen? Och helt fel ip nummer. Bor inte samma stad som ip numret är till delat till . Dom värkar fisk efter pengar. Funderar på göra en förtal anmälan nu

  Svara
  • Jag har hört flera där den uppgivna IP-adressen är helt fel, ibland har någon fått flera brev med helt olika IP-adresser. Inte så rimligt som jag ser det, så ja, de är ute och fiskar. Det har givits lite för stora rubriker i media och de försöker utnyttja det.
   Det vore lite intressant att prata med en advokat huruvida det skulle gå att komma åt detta beteende genom att stämma dem, kanske är det fler som är intresserade. Kanske skulle det gå att göra en grupptalan mot dem?

   Svara
 21. Hej. Jag skulle uppskatta råd och svar.
  Det är så att min far fick ett brev från Njord Lawfirm. I breven stod det att vi har laddat ner filmen “Septembers of Shiraz”. Och att de “erbjuder en möjlighet att ingå i en förlikning om 4500kr betalas”. De påstår att vi laddade ned filmen i April 2017, för nästan ett år sedan. Och inte nog med det, så stämmer inte IP adressen med vår Ip adress! Vi är villiga att betala om de låter oss vara. Ingen av oss minns om vi har laddat ned just den filmen eller ej, det är möjligt antar jag. Men vi är oroliga att om vi betalar detta, så vad händer då om de skickar ett till brev med nya summor pengar som de vill ha? Som sagt detta är för nästan 1 år sen. Har de en lista över hur många filmer vi har laddat ned och kommer skicka brev en efter en?!

  Svara
  • Som jag skrivit tidigare så är bästa responsen på dessa brev att inte ge någon respons alls. Jag har varit i kontakt med folk som har mailat dem och sagt att de inte har gjort det påstådda upphovsrättsintrånget och det enda det har genererat är fler brev från Njord Laws sida med minst lika fula hot om att dra det inför rätta. Det som pågår är inget annat än en chansning från deras sida, då de vet att bevisbördan ligger på dem och bevisningen är minst sagt skral. Hade jag varit i er situation hade jag bara lagt brevet i papperskorgen där det hör hemma. Kolla upp vad självrisken på rättshjälp är och jämför det med vad de anser att du ska betala dem. Det är inte värt att betala, då det kommer sannolikt inte gå till domstol.

   Det de håller på med är dåligt förtäckta hot precis likt en maffia. Det är nästan lite skönt att de äntligen börjar visa sitt rätta ansikte.

   Svara
 22. Hej!
  Vi har fått 2 brev av njord, det andra brevet var hot om domstol, vi har inte betalat. eller hört av oss.
  Men nu börjar jag bli riktigt nojig efter att ha sökt runt på nätet.
  Nästa brev som kommer att komma, hur ser det ut? Någon som vet?

  Svara
 23. Hej ! Jag har nu fått 3 brev från Njord Law Firm, i brevet uppger det att jag har laddat ner / fildelat genom en IP -adress xxxxxxxx och datum filmen heter : Mechanic : Resurrection . Det är olika datum och tid punkter och olika IP-adresser men SAMMA film , 4500kr per brev vill de att man skall betala in, jag har aldrig hört talas om filmen eller sett den ! Har ingen aning varför det är olika IP adresser eller olika tidpunkter, är det ytterligare sett att dra in mer pengar ?! Jag kommer att bestämt bestrida detta, men Hur bestrider man det på det bästa sättet, det står att man måste kontakta dem innom 14 dagar annars kan de överväga att driva ärende i domstol, men kontaktar man dom innan den tiden så bör det inte göra det för det står inte !

  Tacksam för svar med idéer !

  Svara
  • Först och främst så är det en förlikningsrekommendation, så du behöver inte göra någonting. Det finns inga behov att överhuvudtaget reagera på detta, för som du märker så skjuter de i bästa fall i mörkret för att se om de träffar något. Så låt breven ligga. Vill de gå till domstol så kommer du få en kallelse, ingen idé att ge dem mer hjälp än nödvändigt innan dess i så fall. Det kan inte gå till kronofogde eller få några andra konsekvenser.

   Sedan är det helt otroligt att de skickat tre olika brev med olika tider och IP-adresser, något som för övrigt inte identifierar att du har laddat ned någonting. Så låt dem skicka lite mer brev om de nu känner för det. Destinationen bör dock vara den samma: papperskorgen.

   Svara
   • Hej Micke och Magnus
    Jag har fåt samma brev om samma film. och har skrivit tillbaka till dom att det ville konstigt att jag ska ha laddat ner den filmen för att jag redan har den på DVD. och att jag därför betragter ärendet som avslutat. nu fick jag då ett nyt “hot” brev retur där jag ska reda gör för hvem, vad, när, hur och med vilken from av it produkter jag använder?
    dom skriver så här….

    Hej,

    Vi tackar för informationen avseende ditt ärende.

    För hanteringen av ditt ärende är det väsentligt att vi mottar ditt fullständiga ärendenummer. Ditt ärendenummer finner du högst upp i högra hörnet i brevet du mottagit av oss. I det fall du inte angett numret i ditt första e-mail, ber vi dig vänligen e-maila oss på nytt med ditt fullständiga ärendenummer.

    För skyndsam handläggning av ditt ärende ber vi dig att svara på följande frågor:
    1. Hade du en lösenordskyddad internetanslutning vid den i brevet angivna tidpunkten för upphovsrättsintrånget?
    a) Om du mot förmodan inte hade det, har du bevis för det?
    b) När och varför tog du bort lösenordet?
    c) Vilken router använder du?
    d) Vilken elektronisk utrustning (så som PC, iPad, iPhone, smartphone osv) används i ert hushåll?
    2. Vem består hushållet av?
    3. Vem hade tillgång till ditt internet vid den i brevet angivna tidpunkten för upp- och nedladdningen av filmen?
    4. Var du eller andra i hushållet hemma på den angivna adressen vid tidpunkten för upp- och nedladdningen av filmen?
    För mer information om fildelning besök vår hemsida https://www.njordlaw.com/fildelning-och-nedladdning-av-film/.

    Det är för närvarande många som skriver och ringer till oss. Vi strävar efter att svara så snabbt som möjligt och hoppas på din förståelse.

    Vi är tacksamma för ditt samarbete och ser fram emot att uppnå förlikning i ärendet.

    Vänligen från Köpenhamn,

    VAD ska jag göra nu.?????? jag bor i andra hand, och således är det min hyrasvärt där i dette tillfälle är blivit anklaget. jag vill jo inte förlora min bostad. filmen skulle ha varit nedladdat i JANUARI 2017!!

    Svara
    • Hej!

     Det är högst angeläget att du inte fortsätter att ha kommunikation med dem, vad de håller på med är att bygga upp ett mål mot dig. Så låt detta vara obesvarat.

     Det är deras uppgift att bevisa det de påstår, men något som är väldigt svårt för dem att göra utan att de får dig att medverka i det, det vill säga svara på relativt harmlösa frågor som var för sig kan tyckas rimliga att undra men tillsammans skapar underlag för att gå vidare till domstol. Men låt mig gå igenom de frågor som de ställer till dig åt dig, mina kommentarer är kursiva:

     1. Hade du en lösenordskyddad internetanslutning vid den i brevet angivna tidpunkten för upphovsrättsintrånget?
     – Du får sätta upp din internetanslutning som du vill, men lösenordsskyddade internetanslutningar existerar inte. Det de förmodligen är ute efter är om du har en accesspunkt för wi-fi och om den är lösenordsskyddad. Ingen lag säger att den måste vara det, de vill bara försöka att få dig att känna att du kanske har gjort något fel.
     a) Om du mot förmodan inte hade det, har du bevis för det?
     – Vad är detta!? Bevis för att inte ha lösenord? För en specifik tidpunkt? Finns inte någon router i världen som lagrar detta så att det i efterhand går att bevisa det. Detta är ren nonsens och de försöker återigen få dig att bli osäker på rättsläget och vilka krav som går att ställa på dig och på den teknik du använder för att ansluta till internet.
     b) När och varför tog du bort lösenordet?
     – Det är din ensak om så är fallet.
     c) Vilken router använder du?
     – Försöker de på någon form av teknisk profilering?
     d) Vilken elektronisk utrustning (så som PC, iPad, iPhone, smartphone osv) används i ert hushåll?
     – De försöker sig på någon teknisk profilering.
     2. Vem består hushållet av?
     – Vill de få bort “det kan vara vem som helst i hushållet” argumentet kanske? Anger du att du bor ensam så kan de givetvis driva den tesen hårdare.
     3. Vem hade tillgång till ditt internet vid den i brevet angivna tidpunkten för upp- och nedladdningen av filmen?
     – Jag antar att du loggar alla som ansluter till ditt nätverk hela tiden? Seriöst, det är förhoppningsvis ingen som loggar sina vänners internetbruk när de är på besök.
     4. Var du eller andra i hushållet hemma på den angivna adressen vid tidpunkten för upp- och nedladdningen av filmen?
     – Detta är vad de vill veta, de vill knyta dig eller någon i din familj till det av dem påstådda upphovsrättsintrånget, så att det går att hävda att någon i familjen har gjort det.

     Detta är alltså ett försök att samla in mer information från dig, att du då kommer att ge dem tillräckligt för att gå vidare till domstol med det du ger dem. Så åter igen: Ge dem ingenting mer att använda mot dig.

     Vill de ta det till domstol så är det givetvis upp till dem att göra. Det kommer att kosta dem 900kr att ens kunna kalla dig och det är en kostnad de inte är jätteivriga att ta om de inte har ett mål de tror de kan vinna. För om de börjar förlora på grund av dålig bevisning så kommer det byggas upp ett prejudikat, vilket kommer innebära att de inte kan fortsätta att använda sina maffiametoder för att skrämma enskilda individer till att betala för något som Njord anklagar dem för men inte har några bevis för.

     Svara
 24. Hej
  Idag fick jag en förlikningserbjudandet.
  De anser att jag har laddat ner filmen mechanic vilket inte stämmer alls.
  Trots det så ip adressen som de säger att det är min så är det helt fel och ip adressen stämmer inte alls med mitt.
  Hur ska jag göra.
  Ska jag betala eller strunta i det hela

  Svara
  • Det låter mest som att de inte har en möjlighet att få ut något av detta utifrån det du skriver, så jag hade ignorerat det tills de skickar en domstolskallelse. Det är som sagt ett erbjudande till förlikning, ingenting annat. Anser du att du inte har gjort något fel så ska du givetvis inte gå med på en förlikning, då det inte är något direkt “erbjudande” ur din synvinkel.

   Svara
  • Först och främst så är det en förlikningsrekommendation, så du behöver inte göra någonting. Det finns inga behov att överhuvudtaget reagera på detta, för som du märker så skjuter de i bästa fall i mörkret för att se om de träffar något. Så låt breven ligga. Vill de gå till domstol så kommer du få en kallelse, ingen idé att ge dem mer hjälp än nödvändigt innan dess i så fall. Det kan inte gå till kronofogde eller få några andra konsekvenser.

   Sedan är det helt otroligt att de skickat tre olika brev med olika tider och IP-adresser, något som för övrigt inte identifierar att du har laddat ned någonting. Så låt dem skicka lite mer brev om de nu känner för det. Destinationen bör dock vara den samma: papperskorgen.

   Svara
 25. Hej,

  Har fått brevet i postlådan idag som talar om att jag har laddat ned filmen Cell och det kostar mig 4500 kr 🙂
  Absolut ska inte betala någoting! Först och främst har aldrig sett på jäkla filmen. Andra, denna tid dom skrev i brevet att filmen laddats ned hade jag varit utomlands och kan bevisa det med pass stämmlar och flygbiljätter. Tredje, har en Wi-Fi utan lösenord och är ensamboende.

  Min fråga är ska jag bara sitta och vänta tills jag får en kallase från domstol vart ska bevisa allt jag skrivit ovanför eller kanske kontakta njord law och förklara allting till dom?

  Svara
  • Låt dem ta det till domstol om de nu känner för det, du har uppenbarligen en möjlighet att kräva ersättning för att de drar dig inför domstol på skakiga grunder. Kolla med hemförsäkringen bara om det kommer en kallelse, så du slipper att betala mer än vad det krävs då det finns juridisk hjälp i de allra flesta hemförsäkringarna.

   Svara
 26. Hej! Har idag fått ett brev från njordlaw om ett förlikningserbjudande ? rent skit snack att jag har laddat ner den här filmen!!! Har inte ens nån dator! Hur går man till väga nu??

  Tacksam för svar

  Svara
 27. Hej . Fick i dag tyvärr ytterligare ett kravbrev / påminnelse brev från Njord law angående filmen cell . Detta brev är även aggressivare skrivet då dom hotar att ärendet går vidare om man inte betalar inom 14 dagar . Är nu jälvligt förbannad på att dom orkar att hålla på att jaga vanligt folk . Men är osäker på om man nu ska bestrida eller vara kall . Verkar orimligt om dom nu ska dra tusentals svenskar inför domstol . Tacksam för tips och idéer . Förbannad !!!

  Svara
  • Hej!

   Du avgör givetvis själv hur du vill agera, men så länge de enbart råder dig (i varierande tonläge) att betala en av dem i förväg bestämd summa för ett av dem ansett upphovsrättsintrång så ser jag inte att du behöver göra det. Snarare skulle jag – om jag hade fått ett än mer aggressivt mail – vänt mig till Polisen för att anmäla ett försök till bedrägeri alternativt hot eller Datainspektionen, som just nu utreder huruvida det som Njord Law gör ska anses vara en indrivningsverksamhet eller inte, för att se hur de ställer sig inför detta mail.

   Men det enda du behöver hörsamma som jag skrivit tidigare är kallelse till domstol. Jag har även rekommenderat de som fått brev att kolla huruvida deras hemförsäkring täcker rättshjälp och vad självrisken är på den då det normalt sett är lägre än vad Njord Law försöker lura av dig.

   Svara
  • Om du vill så är jag intresserad av att ta del av ett brev som detta, så att jag kan följa upp med vad som häver i affären Njord Law. Scanna/ta ett kort och maila det gärna till mig om du vill. Så kan jag se om jag kan bedöma om de ändrat inriktning, Tack!

   Svara
 28. Hej och tack!
  Jag har fått ett påminnelsebrev (men inte något första brev) där det står att jag laddat ner eller streamat filmen “Flaskepost fra P”. Jag har sett den och äger filmen på Blu-ray (och den första i serien – där jag också såg dem) och har också samtliga böcker från författaren.
  Ska jag svara eller strunta i det? Får olika uppfattning? Är det jag som är skyldig om någon annan tittat på filmen via mitt öppna nätverk?
  Hälsningar C

  Svara
  • Hej C!
   Först och främst – du är inte ansvarig för vad andra gör på ditt nätverk.
   Sedan så skulle jag rekommendera att du inte låter dem få kontakt med dig, då det enbart kommer att leda till att de fortsätter att försöka pressa dig till att betala för något de har påstått att du gjort, utan att du har erkänt något. Det enda du är skyldig till är att hörsamma en kallelse till domstol. Innan dess så är allt de kan göra en rekommendation.
   En rekommendation jag kan ge är att kolla det rättsskydd som du troligen har i hemförsäkringen, då den brukar täcka detta för en självrisk som är lägre än vad Njord vill ha av dig. Det är onödigt att betala en förlikning för ett brott du inte begått – framför allt mer än vad du behöver.

   Svara
 29. För att inte vara en jurist har du lyckats med en väl underbyggd juridisk analys.

  Ett brott måste kunna knytas till en specifik person, lika så en vårdslös gärning som orsakar skadeståndsskyldighet. Det går inte att påstå att brottet hände på ditt närverk och att det därför är ditt fel. Detta resonerande brister i två separata delar av skadeståndsrätten: Culpa (vårdslöshet) och kausalitet.

  Skadeståndsskyldigheten i detta fall baseras på att någon utfört en olaglig gärning och att denna orsakat skada. Kraven för den olagliga gärningen (upphovsrättsbrott) är uppsåt eller grov vårdslöshet. Att det skulle vara grovt vårdslöst att låta andra ha tillgång till ditt internet är befängt. Det är väldigt få internetanslutningar i Sverige som endast används uteslutande av en person. Grov vårdslöshet är mycket förenklat att du tar en medveten risk och ligger mycket nära ett uppsåt.

  Sedan har vi kausalkedjan mellan gärningen och skadan. Det måste finnas en direkt länk mellan vad som en person gjort, i detta fallet att låta någon vara på nätverket, och skadan i form av ett upphovsrättsbrott. För att denna ska uppfyllas måste det vara en normal och förutsebar följd att upphovsrättsbrott sker om någon har tillgång till ditt internet. En sådan låg nivå på kausalitet betyda att du skulle kunna få ansvar för mord om du säljer en kniv eller fortkörning när du lånar ut en bil.

  Och för att du ska vara skadeståndsskyldig måste BÅDA dessa krav vara uppfyllda. Dessutom är det upp till motparten att BEVISA att dessa två krav skulle vara uppfyllda. Och innan något av detta händer måste det vara bevisat att någon över huvud taget begått ett upphovsrättsbrott.

  Svara
  • Tack, kul att höra att min analys är juridiskt sund och tack för att du klär den i lite mer formell språkdräkt. Låt oss nu hoppas att detta kan få ett slut snart, så att folk inte i panik låter denna utpressning fortgå genom att betala något de inte bör betala.

   Svara
 30. Hej!
  Jag jobbar som personlig assistent till en person som är schizofren och han har flera olika assistenter. Nu har han fått ett brev från Telia om att de lämnat hans IP adress till nordic law firm. Han använder aldrig dator utan det är bara hans assistenter som använder hans internet. Kan han bli straffad ändå? Om de inte kan bevisa vem som laddat ner?

  Svara
  • Hej,

   Nej, bevisbördan ligger på dem att visa vem som har gjort sig skyldig till upphovsrättsintrånget. Om det skulle komma ett brev från Njord Law så är det inget som behöver göras något med. Det är först när de drar det till domstol som det behöver hörsammas, något som troligen inte kommer att ske då de vet om den minst sagt skakiga grund som de skickar ut dessa hotbrev på.

   Svara
  • Ja, har du betalat så har du gjort som de hela tiden har velat, att få tillbaka pengarna är troligen omöjligt då du har gått med på deras förlikning.
   Tyvärr har du i och med det bidragit till att de fått vatten på kvarnen och kommer att fortsätta skicka ut brev.

   Svara
 31. Är också drabbad av dessa parasiter!
  Ingen i familjen har ens sett skitfilmen det handlar om.
  Tänker aldrig betala för någonting man inte har gjort och även om man hade varit skyldig tycker jag hela branschen är vidrig och skulle någon bli dömd för det här mot sitt nekande är det ett rättshaveri utan dess like!

  Tack för att du finns och engagerar dig❤️

  Svara
 32. Hej om ni kan hjälpa mig jag fick också denna brev och när jag svarade de så fick jag denna svar som är ned, den ip-adressen som stog i breven är inte äns min så blir jag fortfarande tvungen att betala de. hela svaren ned:

  Tack för ditt e-mail. Vi noterar informationen att du inte önskar att ingå förlikning i förevarande ärende.

  Som vi nämnde i vårt tidigare e-mail har din internetleverantör (Telia) ålagts av patent- och marknadsdomstolen att utlämna informationen om din IP-adress. Tillsammans med uppgifterna från rättighetsinnehavarna vet vi därför att filmen har blivit upp- eller nerladdad vid den angivna tidpunkten från ditt nätverk.

  Vi är tacksamma för ditt samarbete. Informationen du har tillhandahållit oss förs vidare till rättighetsinnehavaren för en ytterligare utredning av ditt ärende. Vi avvaktar nu på svar från rättighetsinnehavaren

  Svara
  • Hej,

   Varken jag eller Piratpartiet kan hjälpa dig med mer än att ge dig information som vi har fått från andra personer, då legal hjälp inte är något som varken jag eller Piratpartiet håller på med. Det jag kan rekommendera är att om de tar ärendet vidare och gör en civilrättslig process av det att du tar hjälp av en advokat. Men tills dess så bör du inte göra någonting, för de försöker skrämma dig till att betala då det är det som de kommer att kunna tjäna pengar på. Just nu så håller Datainspektionen på att titta på om detta kan tolkas som inkassoförelägganden vilket skulle kunna innebära att det slår tillbaka på Njord Law då de inte har tillstånd att driva inkasso, men om det inte bedöms som inkasso så kan du låta saken vara. Om det blir utfallet från Datainspektionen att det inte är inkasso så rekommenderar jag alla att ignorera brevet helt och hållet.

   Svara
 33. “Vad de missar att skriva i sitt brev och övrig kommunikation är att vi har ett rättssystem som inte accepterar att straffa en individ för någon annans handlingar. Jag lånar ut min bil till dig och du kör medvetet mot rött med den.” Fast är inte Piratebay-fallet ett exempel som blev lite så? Även om de inte kan ansvara vad folk lägger upp, så ansågs de ju ändå vara ansvariga (även om syftet med siten kan diskuteras).
  Och det där med länkar som innehåller upphovsskyddat material, och nån tittar på det ovetandes. Rent teoretiskt begår man väl en olaglig handling? Och om jag inte minns fel, var det väl nån polissida på FB som skrev att man bör ha nåt “sunt förnuft” innan man klickar på länkar. :p

  Svara
  • Nja, det är inte riktigt samma sak. Piratebay tillhandahåller [fortfarande!] direkta länkar till upphovsrättsskyddat material, medan i dessa fall så handlar det om att ge tillgång till internet generellt. Om jag använder bil-exemplet återigen så vore det lite som att sitta bredvid föraren och säga till någon att det går att köra in på en enkelriktad gata åt fel håll, vilket föraren sedan gör. Något som i sig troligen inte går att fälla någon för (anstiftan till trafikbrott?) men i Pirateweb-fallet gjordes ändå. Sedan var hela den rättegången en rättsfars utan dess like, men det är en helt annan diskussion.

   Svara

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.