Jag har fått en påminnelse från Njord Law – vad gör jag?

Flera har hört av sig till mig då de har läst mitt tidigare inlägg om de hotbrev som Njord Law skickar ut på uppdrag av upphovsrättsindustrin. Anledningen är att de nu har börjat skicka ut påminnelsebrev för att på så sätt försöka skapa en brådska i ärendet. Det är korta svarstider på två veckor och det är nu som man måste betala in den förlikning som de anser sig ha rätt till.

Först och främst: Detta är inte ett kravbrev, det är inte på något sätt bundet till några tvång eller måsten. Så du kan återigen låta brevet hamna där det hör hemma – i papperskorgen – och ta det lugnt.

Brevet i sin helhet:

PÅMINNELSE OM FÖRLIKNINGSERBJUDANDE

grundat på fildelning och nedladdning av filmen Cell från ditt internetabonnemag

På vägnar av filmprducenten Benaroya Pictures har vi tidigare kontaktat dig eftersom filmen Cell har blivit fildelad/nerladdad genom IP-adressen <IP-adress och datum> utan samtycke från Benaroya Pictures

Ditt namn och adress har av din internetleverantör uppgivits som innehavare av IP-adressen via vilken nedladdning oc spridning av upphovsrättsligt material har skett. Uppgifterna har utlämnats till oss på förpliktande av Patent- och marknadsdomstolen i Stockholm. Mot bakgrund av upphovsrättsintrånget har vi tidigare sänt ett brev till dig med ett förlikningserbjudande. Vi har inte registrerat något svar från dig, och utan ett svar är det svårt att avsluta ärendet. Om du mot förmoden redan har besvarat vårt tidigare brev, ber vi dig vänligen att bortse från detta brev.

I enlighet med upphovsrättslagen utgör det ett intrång i Benaroya Pictures ensamrätt när upphovsrättsligt skyddat material sprids, så som vid fildelning. Enligt 7 kap 54 § upphovsrättslagen har Benaroya Pictures rätt till skälig ersättning för detta intrång. Ersättningen ska innefatta Benaroya Pictures kostnader för att spåra intrånget och komma till rätta med det.

Benaroy Picures hoppas på att detta var en engångsföreteelse som inte kommer att upprepas, och att du förstår och respekterar deras syn på det inträffade, samt att du därför vill göra rätt för dig. Genom att du ingår i en förlikning om 4 500 SEK kan ärendet nu avslutas. Förlikningssumman betalas till vårt plusgirokontonummer hos Nordea (SE): 829110-6. Betalning väntas ske senast 14 dagar från datum för detta brev. När vi mottagit beloppet kommer vi att avsluta förevarande ärende. Vänligen ange ärendets nummer vid betalning <ärendenmmer>.

Om du har några frågor, invändningar eller vill bekräfta betalning, ber vi dig snarast kontakta oss via e-mail ips@njordlaw.com. Om varken betalning eller kontakt sker inom 14 dagar kommer Benaroya Pictures överväga att driva ärendet vidare.

Rådgivning om upphovsrätt bör sökas från någon med kunskap och erfarenhet inom området.

Du kan läsa mer om fildelning och upphovsrätt på vår hemsida www.njordlaw.com/se/fildelning. Se till att brott mot upphovsrätt inte förekommer, och säkra framtiden för skapandet av filmer.

Med vänliga hälsningar,
NJORD Law Firm

<signatur>

Jeppe Brogaard Clausen
Advokat(H)
+46 844 68 04 63 (tlf. för support)

Titeln svarar egentligen på alla frågor: Det är ett förlikningserbjudande, ingenting annat. Papperskorgen nästa.

Men låt mig bryta ned brevet och kommentera varje stycke var för sig.

Första stycket är ett konstaterande att de har hittat data som påstår att någon har fildelat filmen Cell via en specifik IP-adress, och att Benaroya Pictures inte gillar det, ingenting annat.

Andra stycket är en konsekvans av IPRED-lagstiftningen, som enbart finns till för att jaga fildelare. Om du har fildelat filmen eller inte är något som helt klart kan diskuteras. Jag har fått flera oroliga mail om att de inte ens visste om att filmen existerade innan detta brev. Så jag vet inte hur bra de är på att sikta med sina brevutskick, egentligen. Något som visar på att de skjuter från höften och hoppas på det bästa. Stycket är mycket luft, vad det säger är att din internetleverantör har givit dem möjlighet att försöka lura dig på pengar genom en lag som upphovsrättsindustrin en gång i tiden lyckads lobba till sig av en godtrogen regering som trodde de gjorde något bra. Något som det var ljudliga protester om då och inte har blivit bättre sedan dess. Frågan är vad vi fått i utbyte, jag hoppas det var något riktigt, riktigt värdefullt, för IPRED är det sämsta som hänt sedan internet uppfanns, typ. Mitt förslag är att höra av dig till din internetleverantör och ifråga sätta dem varför de har rutiner som gör det möjligt för upphovsrättsmaffian att skicka brev som detta och välj sedan en ny internetleverantör som väljer att motarbeta detta ohyfs med alla medel möjliga.

Tredje stycket konstaterar att de har stöd i upphovsrättslagen för sitt krav. Vilket de har. Efter att det har etablerats ett tydligt beslut om det i en domstol, ingenting annat. Det var en liten detalj de väljer att utelämna, märkligt nog.

Sedan kommer ett stycke som är underhållande, då de försöker på något sätt skapa en moralisk överhet där de med pekpinnar och förmananden försöker dig att inte fortsätta med fildelning. Det är fint, förvisso, men helt irrelevant för ärendet. De klämmer också in lite uppgifter om hur och hur mycket du kan betala in för att avsluta ärendet. Jag anser fortfarande att brevet gör sig mycket bättre i närmaste papperskorg. Eller varför inte i en ram på väggen. Något roligt kan det säkerligen användas till. Men betala bör du inte göra.

Stycket som föjer är bara mer luft och hur du kommer i kontakt med dem. Varför ska du maila dem för? Detta är inget annat än klassisk spam. Låt dem inte få kontakt med dig, för då börjar de försöka manipulera dit till att betala.

Sedan, nästan det roligaste, är att de indirekt försöker att skapa mer jobb för advokater som jobbar med upphovsrätt. För givetvis försöker de hävda auktoritet och att du ska ta kontakt med någon “med kunskap och erfarenhet inom området“. Låt mig istället bespara dig den kostnaden: Papperskorgen! Så. Gratis. Mycket snabbare och enklare.

Sedan vill de indoktrinera dig med ett stycke om fildening och deras syn på den och en klar underhållande uppmaning om att inte bryta mot en lag som inte är tidsenlig och med ett snyftdrypande avslut om att “säkra framtiden för skapandet av filmer“.

Så. Där har du deras brev förklarat. Nu kan du ignorera det.

Det har frågats polisen hur de ser på detta brev och deras kommentar har varit att det är ett långsökt och luddigt brev.

Men, ta inte mitt raljerande om detta brev som ett definitivt bevis på att det de håller på med är snömos och kan ignoreras utan se hur Lawline och Sanna Wolk, professor vid Uppsala universitet inom upphovsrätt säger om det i mitt tidigare inlägg om Njord Laws brevskickande.

Sedan, för alla er som så här till jul känner att kassan har blivit lite skral och du helst inte vill spendera pengar som du inte känner att du vill bli av med, så rekommenderar jag starkt att du kollar upp vilken rättshjälp som din hemförsäkring täcker, då det troligen är en lägre självrisk om Nord Law försöker ta det till domstol. Att det kommeer hända är ganska så otroligt, du kan se mitt resonemang i mitt inlägg om Spridningskollen när de var på tapeten med samma medtoder, men senare insåg sitt misstag och lade ner hela operationen.

Det är dags att Njord Law också kommer till den insikten snart, och lägger ned. Vi får hoppas att de inte lyckats lura allt för många att betala så att de inte får någon förtjänst på detta för denna typ av illa förtäckta hot ska vi inte behöva se.

Till slut vill jag passa på att önska alla en God Jul och ett Gott Nytt år, fildelare, streamare och alla andra som ser värdet i att sprida kultur och som motsäger sig vårt övervakningssamhälle som nu håller på att byggas upp.