Stöd mitt partiledarskap via Patreon!

Då är det gjort, jag har skapat en profil på Patreon som kreatör!

Vad innebär detta och hur kommer det sig att jag gjort det? I det stora hela så innebär det att det finns ett sätt för alla att bidra till att jag ska kunna jobba mer med politik, vara mer engagerad som partiledare och förhoppningsvis i slutändan en möjlighet för mig att engagera mig heltid åt politiken.

Idag så jobbar jag 100% som anställd på ett mjukvaruföretag som test- och kvalitetsansvarig, vilket gör att politiken hanteras på den tid som jag har över. Det är ingen situation som är hållbar i längden, utan jag behöver hitta andra sätt att få ihop min ekonomi. Sedan kan jag helt ärligt erkänna att jag inte alls hinner med så mycket av politiken som jag skulle vilja eller har ambition till, men dygnet har bara 24 timmar. Mitt långsiktiga mål är givetvis att kunna jobba 100% (eller troligen mer) med Piratpartiet och jag gör detta som ett försök att hitta ett sätt att göra en mjuk övergång.

Planen är att det inte ska behövas längre än till 2018 då vi har blivit inröstade i riksdagen och på så sätt kan finansiera inte bara mig utan flera nyckelroller inom partiet utöver de som faktiskt kommer att få plats i riksdagen.

Men gå över till Patreon och läs mer om hur jag tänkt det hela och så hoppas jag att du finner värde i det jag gör så att du vill bidra till mitt engagemang. Sharing is caring! Låt oss visa att det finns en styrka i delningsekonomin.

Julia Reda: Oettingers upphovsrättsreform är opassande för den digitala eran

Julia Reda, vår tyska representant i EU-parlamentet, skriver om den kommande upphovsrättsreformen. Det är ytterst oroväckande läsning då stora delar är åt helt fel håll i jämförelse med hur vi vill se att utvecklingen av upphovsrätt bör ske. Det är tydligt att Oettinger inte har lyssnat alls på någon annan än företagen som tror sig tjäna på detta. Sanningen är snarare att de kommer att upptäcka att de får än mindre av kakan genom att vara protektionistiska istället för att vara innovativa och i framkanten av tekniken.

Tack till Mattias Rubenson som hjälpe mig att översätta!


Utkastet till EU-direktivet för den kommande upphovsrättsreformen, som kommissionen kommer att lägga fram den 21 september, har precis läckts av bloggen IPKat.

Denna läcka bekräftar våra värsta farhågor. Kommisionär Oettinger har låtit upphovsrättsreformen kidnappas av de största aktörerna inom nyhetspublicerings-, film- och musikindustrin. I stället för en modernisering av det femtonåriga upphovsrättsramverket som vi så desperat behöver, är Oettinger på väg att presentera planer på att skydda den analoga industrin från de digitala möjligheter de istället borde omfamna. Inte bara kommer det att slå tillbaka på dessa branscher på lång sikt, men förslaget skulle innebära en katastrof för yttrandefriheten på internet, europeiska startups förmåga att utvecklas samt kampen för ett Europa utan digitala gränser.

Det planerade upphovsrättstillägget för pressförlag skulle göra de flesta sätt att dela även 20 år gamla nyhetsartiklar olagligt och begränsar därmed européernas yttrandefrihet och tillgång till information. Oettinger är ännu mer resolut på EU-nivå för en idé som redan har misslyckats med katastrofala följder i Tyskland och Spanien – definitionen av en dåres kamp.

Hans plan att ålägga internetplattformar att skanna samtliga användaruppladdningar för upphovsrättsintrång kommer att vara dödsstöten för en europeisk konkurrens med YouTube eller Facebook eftersom de inte kommer ha råd med detta kostsamma krav. Commons-baserade plattformar som bygger på användarnas frivilliga bidrag av bilder och texter likt Wikipedia kommer att ta oavsiktlig skada av detta. Denna kreativitetsdödande plan avslöjar kommissionens fagra löften till nystartade företag och innovation som hyckleri.

Kommisionär Oettinger verkar ha blundat för nästan alla förutom lobbyister: vädjandet från 555 000 européeer att införa panoramafrihet i EU har talat för döva öron – ingen åtgärd föreslås i denna reform. Vice ordförande Ansips krav på att den diskriminerande praxisen geoblocking “måste avskaffas” förvandlades till ett tomt löfte – européer kommer fortsätta att mötas av digitala gränser dagligen. Oettinger har misslyckats med att göra meningsfulla framsteg vad gäller de uppgifter ordförande Juncker fastställde i sitt uppdragsbrev – att “bryta ned nationella silos” och “modernisera upphovsrätten i ljuset av den digitala revolutionen”.

Detta är inte en upphovsrätt som passar den digitala tidsåldern. Det är en upphovsrätt som kommer att hålla europeiska internetanvändare tillbaka och dra ned europeiska startups. Om detta är det bästa vår digitala kommissionär kan komma med efter år av förberedande arbete och debatt, är han olämplig för denna uppgift.

Upphovsrätten dödar vårt kulturarv

Många anser att Piratpartiet är emot upphovsrätt av en enda anledning – att få ladda ned film och musik gratis från nätet. Som ni förstår så håller jag inte med om detta. Det finns många orsaker och denna gång vill jag lyfta en av de som kan vara okänd för många:

Upphovsrätten dödar vårt kulturarv.

Mycket som skapas finns enbart tillgängligt så länge som det företag som äger upphovsrätten anser att det är en bra affär att sälja den, så länge volymen är hög nog för att en framställd CD, DVD, bok eller stream ska ge klirr i kassan. Det går givetvis att be om licenser för att skapa verk som bygger på dessa titlar, men oftast så ser återigen företagen som äger rättigheterna en möjlighet att få lite extra bonusinkomster vilket gör att de sätter så höga ersättningskrav att det inte blir lönsamt.

Vad som händer är att filmer, musik och böcker försvinner från våra affärer och snart även från våra medvetanden. Det finns en otrolig kulturskatt som sakta eroderar bort på grund av upphovsrätten. Den gäller 70 år efter att kreatören har gått bort, samtidigt som kreatören måste sälja den till upphovsrättsindustrin för att få ut sina kreationer. Företag som försöker tjäna så mycket som möjligt på dessa rättigheter. Det är till exempel inte konstigt att det dyker upp ‘Best Of’ album när en musikskapare har gått bort, för oftast är avtalen skriva så att företaget som äger upphovsrätten tjänar ännu mer då.

För upphovsrättsindustrin handlar om en enda sak: att omvandla kultur till egen vinst. Det finns inga andra, nobla anledningar som att hitta och lyfta fram enastående kreatörer. Det handlar om pengar, tro inget annat. Så fort en bok, ett album eller en film inte längre säljer tillräckligt så tas den bort. Det är så inom alla branscher – säljer inte en vara tillräckligt, varför ska den då fortsätta säljas istället för att göra plats för nästa handelsvara?

I dagarna har en annan handelsvara blivit tydlig i och med att den genom tiderna populäraste julkalendern, förra årets Tusen år till julafton, troligtvis aldrig mer kommer att kunna visas. Anledningen är att Sony äger upphovsrätten till formatet i julkalendern. Alltså själva upplägget att iscensätta en vandring genom tiderna ur ett speciellt perspektiv, denna gång barnens. Sony äger inte ens det som gjorts, utan den är för lik något annat som de äger rättigheterna till – det räcker. Nu var de “godhjärtade” nog att låta visa julkalendern en gång men upphovsrättsstriden att få visa den igen är för kostsam för SVT så de kommer troligen inte ta den.

Detta är bara en av flera saker som är fel med dagens upphovsrätt. Under tiden så finns det andra sätt att få tag på förra årets julkalender som tur är, även om du utpekas som kriminell och gniden som inte vill betala för den kultur som du konsumerar. Men kultur är till för att konsumeras, i alla former och på alla sätt möjliga, inte att vara en handelsvara som när dess förtjänst är för låg inte längre är tillgänglig.

En evidensbaserad drogpolitik för Piratpartiet

Det som gör Piratpartiet unikt i svensk politik är inte bara att vi har en modern ideologi som sträcker sig långt bortom de traditionella 1800-talsideologierna. Det är också det att vi inte hunnit grotta ned oss i åsikter för åsikternas skull och därför kan vara pragmatiska på ett helt annat sätt än andra partier.

Piratpartiets själ baseras till stor del på kunskap – på att åsikter kan vara subjektiva och ideologiska, men att de måste grunda sig på kunskap. Om det visas i ny statistik att kulturskapare förlorar stort på vår upphovsrättspolitik – ja, då är det kanske läge att tänka om. Men detsamma gäller åt andra hållet – om någonting rent objektivt verkar uppfylla våra mål, då är det politik vi bör ta till oss.Allt grundar sig i ideologi. Och vad gäller drogpolitik är den viktigaste frågan vi ideologiskt måste ställa oss vad som är syftet med en statlig drogpolitik. Är syftet att minimera drogbruk? Eller är syftet att minimera det lidande som drogbruk kan skapa?

Svaret borde vara självklart – att minimera lidande. Om det finns evidens för att så sker genom att minimera drogbruk bör vi självklart göra det, men rent objektivt är det inte så. Hur mycket myndigheter försöker stoppa drogbruk korrelerar inte med färre dödsfall, tvärtom verkar det som att en legalisering med reglerad försäljning leder till att ungefär lika många brukar drogerna, men att det görs i en säker miljö med färre riskfaktorer, och att det dessutom ger mer skattepengar samt minskar finansieringen av organiserad brottslighet.

Det är alltså i min mening uppenbart att Piratpartiet bör ställa sig för en legalisering av i varje fall en lättare drog som cannabis. Vi tar då efter ett antal stater som tydligt visat att det inte leder till fler brukare eller våldsamma brott.

Det är även rimligt att förändra Sveriges övriga narkotikapolitik och avkriminalisera alla droger för privat bruk, något som visats minska antalet drogrelaterade dödsfall. Istället för att fängsla de som upptäcks med mindre doser kommer vi då hänvisa dem till behandlingscentra som kan hjälpa dem med eventuellt missbruk. Vi kan istället fokusera på skademinimering i form av bland annat sprututbytesprogram, och hjälpa de som behöver det samtidigt som vi inte plötsligt legaliserar beroendeframkallande och dödliga droger.

Piratpartiets politik står alltså tydlig i frågan, baserat på vår människosyn och vårt stöd för kunskapsbaserad politik – legalisering av cannabis, samt avkriminalisering av personligt bruk av all annan narkotika. Hur annars kan vi ställa oss i frågan?

Gällande Spridningskollen

Jag antar att du har hört talas om Spridningskollen.se vid det här laget, om inte så beskriver de sig själva på detta viset:

Spridningskollen är ett initiativ med syfte att minska den illegala fildelningen i Sverige, där Gothia Law på uppdrag av rättighetsinnehavare inom TV- och filmbranschen medverkar. Initiativet består dels av en informationskampanj och dels av att upphovsrättsinnehavare nu kommer att börja tillvarata deras juridiska rätt och möjlighet att – utan domstolsbeslut – direkt begära skadestånd från fildelare.

Vår vice partiledare Mattias Bjärnemalm, Mab, har skrivit ett blogginlägg där han tittar lite närmare på just Gothia Law och vilka de är i grund och botten. Han har ganska så snabbt hittat att de ägs av den tyska mediekoncernen Bertelsmann.

Spridningskollens affärsmodell bygger på att sluta avtal med företag som äger upphovsrätten till olika verk och sedan leta reda på personer som via torrentnätverk sprider dessa. Sedan försöker de skrämma dessa personer till att betala 2000 kr i skadestånd för att undvika en kostsam och långdragen rättsprocess. Enligt dem själva givetvis, även om de väljer andra ord.

På deras hemsida så beskriver de vart dessa 2000 kr är tänkta att gå och en sak som är säker: De gör det väldigt lite för de som äger upphovsrätten. På första sidan på deras hemsida så beskriver de att pengarna ska gå till med hjälp av ett cirkeldiagram (min andelsuppskattning i parentes):
Hit går pengarna - SpridningskollenRättighetsinnehavare (1/3), Spridningskollen (1/6), Administrativa kostnader (1/6), Juridiska kostnader (1/6), Internetleverantören (1/6)

Det kan vid en första anblick kan det verka som en rimlig fördelning, men titta igen. Första posten, andelen som ska gå till rättighetsinnehavaren och den som borde bara störst, är alltså inte mer än ca. en tredjedel. Sedan kommer tre poster som alla tre är Spridningskollen, tillsammans nära nog hälften av det som de försöker lura av dig. De har bara sett till att dela upp det i tre olika områden för att det ska se ut som att det är lite i jämförelse med vad som ska gå till rättighetsinnehavaren. Där ser du lite hur ärliga de är i sin kommunikation om hur de agerar och hanterar det hela. Sedan kommer den sista sjättedelen som ska gå till internetleverantören. Den är jag väldigt frågande över, då de uppenbarligen skapar ett ekonomiskt incitament för internetleverantören att samarbeta med Spridningskollen. Anledningen till att de överhuvudtaget behöver blanda in internetleverantören är att de sitter på sekretessbelagd information som krävs för att koppla ihop en IP-adress med en abonnent. Men varför ska de ha betalt, de är av lag tvungna att lämna ut dessa uppgifter om det finns ett domstolsbeslut på det (ja, även Bahnhof men de har sett till att IPRED är tandlöst vid förfrågningar) och borde rimligen inte behöva kompenseras för det.

Så nu är givetvis frågan – vad betyder detta och vad kan vi göra?

För det första, det handlar inte om ett skadestånd då skada inte har bevisats. Det är något de påstår, men det är enligt deras utsago. De kallar det även för “ersättning” i vissa texter, det verkar råda lite skilda meningar om vad det är de begär egentligen. Så fall inte för deras första “trick” att få dig att tro att de på något sätt har rätt i de anklagelser som de gör. De är part i fallet och kan givetvis inte vara den som bedömer om skada har uppstått. Det är det vi har det rättsliga systemet till, att en tredje part utifrån våra lagar bedömer om skada har uppstått och vad det i så fall kan innebära i form av påföljder, dvs eventuellt straff.

För det andra, det handlar inte om en möjlig kostsam legal process. Claews2 på Reddit sammanfattar den legala situationen för detta ganska så bra anser jag:

Det viktigaste att påpeka här är skillnaden mellan vanligt tvistemål och förenklat tvistemål. Om man inte vill betala pengarna, så åligger det Gothia law att ta ärendet vidare till tingsrätten. Ansökningskostnaden för dem är ungefär 1000 kr och i ett förenklat tvistemål står man för sina egna advokatkostnader oavsett utgången i målet. Det blir ett förenklat tvistemål om den tvistiga summan understiger ett halvt basbelopp vilket för 2016 innebär 44300/2 = 22150 kr. De 2000 kr som de begär understiger beloppet med råge varför det då alltså blir ett förenklat tvistemål.

Vad riskerar man då om man nekar att betala och Gothia Law tar ärendet vidare till domstol? Jo, om man går på skadeståndsberäkningen som gjordes i pirate-bay målet så bedömde hovrätten förlusten för filmbolagen som ungefär 70-200 kr per nedladdad film. Detta får mig att vara tveksam till deras begärda summa på 2000 kr. Förlorar man målet riskerar man att få betala gissningsvis i storleksordningen 70-200 kr + ansökningsavgiften på 1000 kr samt en timmes advokatarvode som beräknas med något schablonbelopp. Man riskerar alltså inte att bli ruinerad utan kanske får betala ungefär vad de kräver i brevet om man förlorar.

Utöver detta så hamnar bevisbördan på upphovsrättsinnehavaren enligt Mårten Schultz, ordförande för Institutet för Juridik och Internet tillika professor i civilrätt vid Stockholms universitet, vilket betyder att Gothia Law och Spridningskollen i detta läge inte längre är inkopplade. Bevisen i dessa fall är svåra om inte omöjliga att få fram, då det inte är samma sak att få tag på vem som har ett internetabonnemang som att veta vem som kan ha begått det påstådda brottet då flera givetvis kan ha tillgång till uppkopplingen. Schultz säger också att dessa krav ska bestridas.

Så sammanfattningsvis: Neka att betala det skadestånd som Gothia Law vill att du ska betala. Polisen har en ganska så bra sammanfattning hur en faktura bestrids, med länkar till fler sidor som beskriver hur det fungerar. Det är högst sannolikt att Gothia Law låter det vara om du skulle bestrida den, men om de vill ta det till domstol så riskerar du i värsta fall kostnader i samma nivå som deras skadestånd. Anledningen till att de troligtvis inte kommer att försöka dra det till domstol är att bevisföringen är minst sagt svår och deras kostnader för det inte väger upp det de möjligen kan vinna på det.

Det är vad det hela innebär, men vad kan vi göra åt detta?

På kort sikt så kan vi bestrida kraven och polisanmäla beteendet, förhoppningsvis så betyder det att de inte får in de pengar som de räknar med och det blir mer besvär än vad de tänkt sig att de slutar.

På lång sikt så handlar det om att ändra lagar, att ändra beteenden och inställningen hos upphovsrättsmaffian. Genom det slipper vi i framtiden att stora multinationella företag ger sig på och utpressar enskilda individer med hot om att dra dem inför rätta om de inte lyder. Detta är en av många saker som Piratpartiet står för och jobbar med, om du anser att det är viktigt för dig och för samhället i stort så ber vi dig att BliPirat.nu då det hjälper oss att bli fler, det bästa av allt är att det är gratis då det av vår övertygelse att alla ska ha möjligheten att engagera sig oavsett sin ekonomiska förmåga.

Här är en liten lista på mer saker du kan göra för partiet som medlem, men se det mer som en lista över idéer snarare än något annat. Kommer du på något som inte finns med här så får du givetvis göra det också!

 • Läs på vad vi står för.
  Vilka principer vi bygger vår politik utifrån, det tar inte mer än en timma att läsa igenom och förstå innehållet. På så sätt kan du bättre diskutera med de som undrar varför du är medlem i partiet.
 • Sprid budskapet.
  På sociala media, hemma, bland vänner och på jobbet. Beställ hem affischer och/eller flyers, det är helt gratis för medlemmar, och sätt upp/dela ut omkring där du bor. Genom att göra det kommer fler se och höra om partiet och vi kommer växa. Kom alltid ihåg BliPirat.nu om någon undrar hur man går med.
 • Engagera dig.
  Lokalt genom att arrangera sätt att träffas på för att diskutera hur ni bäst kan påverka opinionen där du bor, eller genom att ta kontakt med en lokal förening om det finns någon.
  Centralt genom att kolla upp de olika ansvarsposter som ännu inte är tillsatta, hittar du någon som du tror passar dig tveka inte att ta kontakt med vår partisekreterare Anton Nordenfur för fortsatt diskussion, vi hittar alltid en plats för någon som vill hjälpa till.
  Om du anser att du har vad som behövs för att vara en talesperson så kan du även höra av dig till mig då jag har startat upp arbetet med att tillsätta talespersoner och tar gärna emot fler som är intresserade. Om du inte är intresserad av att vara talesperson men gärna vill var involverad att utveckla vår sakpolitik inom dessa områden får du gärna höra av dig också så att jag kan ge en lista till talespersonerna så att de kan bilda en arbetsgrupp.

Nu har jag full förståelse för om alla inte kan bli medlemmar i Piratpartiet av olika anledningar, även om vi tillåter multipla medlemskap, så förutom att du faktiskt kan göra mycket av det som jag listat ovan även om du inte är medlem, så kan de allra flesta göra en sak:

Donera

Piratpartiet har som jag nämnde ovan ingen medlemsavgift, samtidigt så kan vi inte existera utan att vi får in pengar för att lägga på t.ex. affischer, flyers och foldrar för att synas eller för att trycka och distribuera valsedlar. Därför så sätter vi tilltron till att du anser att det arbete som vi gör är tillräckligt viktigt för dig att du åtminstone ska vilja bidra ekonomiskt. Du behöver inte ens vara enig med hela vår politik eller principprogram, utan du kan rikta din donation om du vill genom att notera vart du vill att pengarna ska gå, i detta fall upphovsrätt.

guldpengGivetvis vore det fantastiskt om du skulle vilja bli månadsgivare, så kallad GuldPirat, där du sätter upp en inbetalning en gång i månaden så att du inte missar att donera någon månad. Det går givetvis att avbryta närhelst din levnadssituation ändras och du anser att du inte har råd med det längre.

Vi är alla pirater, en del har det kvar att upptäcka bara.