Njord Law fortsätter sina maffiametoder

Under de senaste dagarna så har jag blivit överöst med frågor från olika människor då de har fått dessa illa dolda hot från Njord Law. Se bara ett axplock av de som kommit in direkt på min blogg i mitt första inlägg om Njord Law. Sedan har folk hört av sig via mail, Messenger, Twitter och alla andra sätt det går att kontakta mig på.

Det är oerhört tragiskt att se den ångest som denna minst sagt tvivelaktiga aktivitet skapar, då flera har undrat om de riskerar att hamna i fängelse eller måste lämna sina hem.

Nej. Du riskerar varken fängelse eller att förlora ditt hem. Detta är enbart upphovsrättsmaffians asgamar som försöker hitta något att livnära sig på.

Så, för att sammanställa situationen så vill jag här försöka att konkretisera vad dessa hotbrev innebär:

 1. Det är inget kravbrev
 2. Det går inte att ta det till Kronofogden
 3. Det är en “rekommendation till förlikning” för ett brott de hävdar att du har begått, utan att de kan bevisa att det är specifikt du som gjort det
 4. Du kan ignorera det utan att oroa dig mer för det
 5. Inget kommer att hända om du ignorerar det, förutom möjligen ett påminnelsebrev
 6. Påminnelsebreven är fortfarande bara “en rekommendation” från deras sida
 7. Påminnelsebreven går också att ignorera
 8. Dessa brev är enbart ett sätt att få kontakt med dig för att försöka få dig att erkänna brott
 9. Du ska inte erkänna brott, det är deras skyldighet att bevisa bortom all tvivel att du har begått ett brott

Har du svarat och fått följdfrågor – upphör genast med all kommunikation med dem. De försöker bara fiska efter information från dig så att de kan bygga ett mål mot dig. Frågorna kan verka banala och kanske till och med rimliga, men de är inte inställda på att försöka reda ut situationen så att du sedan kan slippa dem utan de vill bara ha material så att de kan använda svaren emot dig.

Här är några tips vad du kan göra med brevet:

 1. Släng det
 2. Bränn det
 3. Vik ett flygplan av det
 4. Rama in det
 5. Riv det till konfetti
 6. Använd det att skriva inköpslista på
 7. Ta med det till skolan/arbetsplatsen och diskutera upphovsrätt och hur den används som ett hotmedel mot gemene person
 8. Skriv en insändare på baksidan och skicka in det till lokaltidningen
 9. Skicka det till Henrik Pontén på Rättighetsalliansen och hälsa från mig

 

Jag har fått en påminnelse från Njord Law – vad gör jag?

Flera har hört av sig till mig då de har läst mitt tidigare inlägg om de hotbrev som Njord Law skickar ut på uppdrag av upphovsrättsindustrin. Anledningen är att de nu har börjat skicka ut påminnelsebrev för att på så sätt försöka skapa en brådska i ärendet. Det är korta svarstider på två veckor och det är nu som man måste betala in den förlikning som de anser sig ha rätt till.

Först och främst: Detta är inte ett kravbrev, det är inte på något sätt bundet till några tvång eller måsten. Så du kan återigen låta brevet hamna där det hör hemma – i papperskorgen – och ta det lugnt.

Brevet i sin helhet:

PÅMINNELSE OM FÖRLIKNINGSERBJUDANDE

grundat på fildelning och nedladdning av filmen Cell från ditt internetabonnemag

På vägnar av filmprducenten Benaroya Pictures har vi tidigare kontaktat dig eftersom filmen Cell har blivit fildelad/nerladdad genom IP-adressen <IP-adress och datum> utan samtycke från Benaroya Pictures

Ditt namn och adress har av din internetleverantör uppgivits som innehavare av IP-adressen via vilken nedladdning oc spridning av upphovsrättsligt material har skett. Uppgifterna har utlämnats till oss på förpliktande av Patent- och marknadsdomstolen i Stockholm. Mot bakgrund av upphovsrättsintrånget har vi tidigare sänt ett brev till dig med ett förlikningserbjudande. Vi har inte registrerat något svar från dig, och utan ett svar är det svårt att avsluta ärendet. Om du mot förmoden redan har besvarat vårt tidigare brev, ber vi dig vänligen att bortse från detta brev.

I enlighet med upphovsrättslagen utgör det ett intrång i Benaroya Pictures ensamrätt när upphovsrättsligt skyddat material sprids, så som vid fildelning. Enligt 7 kap 54 § upphovsrättslagen har Benaroya Pictures rätt till skälig ersättning för detta intrång. Ersättningen ska innefatta Benaroya Pictures kostnader för att spåra intrånget och komma till rätta med det.

Benaroy Picures hoppas på att detta var en engångsföreteelse som inte kommer att upprepas, och att du förstår och respekterar deras syn på det inträffade, samt att du därför vill göra rätt för dig. Genom att du ingår i en förlikning om 4 500 SEK kan ärendet nu avslutas. Förlikningssumman betalas till vårt plusgirokontonummer hos Nordea (SE): 829110-6. Betalning väntas ske senast 14 dagar från datum för detta brev. När vi mottagit beloppet kommer vi att avsluta förevarande ärende. Vänligen ange ärendets nummer vid betalning <ärendenmmer>.

Om du har några frågor, invändningar eller vill bekräfta betalning, ber vi dig snarast kontakta oss via e-mail ips@njordlaw.com. Om varken betalning eller kontakt sker inom 14 dagar kommer Benaroya Pictures överväga att driva ärendet vidare.

Rådgivning om upphovsrätt bör sökas från någon med kunskap och erfarenhet inom området.

Du kan läsa mer om fildelning och upphovsrätt på vår hemsida www.njordlaw.com/se/fildelning. Se till att brott mot upphovsrätt inte förekommer, och säkra framtiden för skapandet av filmer.

Med vänliga hälsningar,
NJORD Law Firm

<signatur>

Jeppe Brogaard Clausen
Advokat(H)
+46 844 68 04 63 (tlf. för support)

Titeln svarar egentligen på alla frågor: Det är ett förlikningserbjudande, ingenting annat. Papperskorgen nästa.

Men låt mig bryta ned brevet och kommentera varje stycke var för sig.

Första stycket är ett konstaterande att de har hittat data som påstår att någon har fildelat filmen Cell via en specifik IP-adress, och att Benaroya Pictures inte gillar det, ingenting annat.

Andra stycket är en konsekvans av IPRED-lagstiftningen, som enbart finns till för att jaga fildelare. Om du har fildelat filmen eller inte är något som helt klart kan diskuteras. Jag har fått flera oroliga mail om att de inte ens visste om att filmen existerade innan detta brev. Så jag vet inte hur bra de är på att sikta med sina brevutskick, egentligen. Något som visar på att de skjuter från höften och hoppas på det bästa. Stycket är mycket luft, vad det säger är att din internetleverantör har givit dem möjlighet att försöka lura dig på pengar genom en lag som upphovsrättsindustrin en gång i tiden lyckads lobba till sig av en godtrogen regering som trodde de gjorde något bra. Något som det var ljudliga protester om då och inte har blivit bättre sedan dess. Frågan är vad vi fått i utbyte, jag hoppas det var något riktigt, riktigt värdefullt, för IPRED är det sämsta som hänt sedan internet uppfanns, typ. Mitt förslag är att höra av dig till din internetleverantör och ifråga sätta dem varför de har rutiner som gör det möjligt för upphovsrättsmaffian att skicka brev som detta och välj sedan en ny internetleverantör som väljer att motarbeta detta ohyfs med alla medel möjliga.

Tredje stycket konstaterar att de har stöd i upphovsrättslagen för sitt krav. Vilket de har. Efter att det har etablerats ett tydligt beslut om det i en domstol, ingenting annat. Det var en liten detalj de väljer att utelämna, märkligt nog.

Sedan kommer ett stycke som är underhållande, då de försöker på något sätt skapa en moralisk överhet där de med pekpinnar och förmananden försöker dig att inte fortsätta med fildelning. Det är fint, förvisso, men helt irrelevant för ärendet. De klämmer också in lite uppgifter om hur och hur mycket du kan betala in för att avsluta ärendet. Jag anser fortfarande att brevet gör sig mycket bättre i närmaste papperskorg. Eller varför inte i en ram på väggen. Något roligt kan det säkerligen användas till. Men betala bör du inte göra.

Stycket som föjer är bara mer luft och hur du kommer i kontakt med dem. Varför ska du maila dem för? Detta är inget annat än klassisk spam. Låt dem inte få kontakt med dig, för då börjar de försöka manipulera dit till att betala.

Sedan, nästan det roligaste, är att de indirekt försöker att skapa mer jobb för advokater som jobbar med upphovsrätt. För givetvis försöker de hävda auktoritet och att du ska ta kontakt med någon “med kunskap och erfarenhet inom området“. Låt mig istället bespara dig den kostnaden: Papperskorgen! Så. Gratis. Mycket snabbare och enklare.

Sedan vill de indoktrinera dig med ett stycke om fildening och deras syn på den och en klar underhållande uppmaning om att inte bryta mot en lag som inte är tidsenlig och med ett snyftdrypande avslut om att “säkra framtiden för skapandet av filmer“.

Så. Där har du deras brev förklarat. Nu kan du ignorera det.

Det har frågats polisen hur de ser på detta brev och deras kommentar har varit att det är ett långsökt och luddigt brev.

Men, ta inte mitt raljerande om detta brev som ett definitivt bevis på att det de håller på med är snömos och kan ignoreras utan se hur Lawline och Sanna Wolk, professor vid Uppsala universitet inom upphovsrätt säger om det i mitt tidigare inlägg om Njord Laws brevskickande.

Sedan, för alla er som så här till jul känner att kassan har blivit lite skral och du helst inte vill spendera pengar som du inte känner att du vill bli av med, så rekommenderar jag starkt att du kollar upp vilken rättshjälp som din hemförsäkring täcker, då det troligen är en lägre självrisk om Nord Law försöker ta det till domstol. Att det kommeer hända är ganska så otroligt, du kan se mitt resonemang i mitt inlägg om Spridningskollen när de var på tapeten med samma medtoder, men senare insåg sitt misstag och lade ner hela operationen.

Det är dags att Njord Law också kommer till den insikten snart, och lägger ned. Vi får hoppas att de inte lyckats lura allt för många att betala så att de inte får någon förtjänst på detta för denna typ av illa förtäckta hot ska vi inte behöva se.

Till slut vill jag passa på att önska alla en God Jul och ett Gott Nytt år, fildelare, streamare och alla andra som ser värdet i att sprida kultur och som motsäger sig vårt övervakningssamhälle som nu håller på att byggas upp.

Vad händer om jag svarar Njord Lawfirm?

En person tog kontakt med mig igår då hen var bekymrad. Anledningen var att hen hade svarat på det brev som hen fått från Njord Law angående ett påstått upphovsrättsintrång gällande filmen Cell. Hen hade skrivit och sagt att det inte hade förekommit någon nedladdning av den filmen. I och med det så borde detta vara utagerat, kan tyckas. Men Njord Law förutsätter givetvis att deras information är korrekt och svarar då följande:

Hej <x>,

Vi bekräftar härmed att vi mottagit ditt e-mail och tackar för informationen gällande det här ärendet. Vidare noterar vi informationen att varken du eller någon annan i ditt hushåll har laddat ner den nämnda filmen vid den angivna tidpunkten.

Vi vill uppmärksamma att rättighetsinnehavaren har rätt att spåra och samla in data för intrång som sker genom övervakning av IP-adresser. Programmet som används av rättighetsinnehavaren för att spåra IP-adresser kan med säkerhet påvisa om det föreligger intrång. Vi kan därför veta att filmen har blivit upp- eller nerladdad vid den angivna tidpunkten från ditt nätverk. Din internetleverantör har vid domstol ålagts att utlämna IP-adressen som med säkerhet användes vid den angivna tidpunkten. Se vänligen bifogad dom.

Därutöver informerar vi härmed om att det är lika viktigt för IT-säkerheten att det finns ett lösenord för nätverket som att inneha kunskap om vem som använder nätverket. Detta är för att nätverket ej ska användas för verksamhet som står i strid med upphovsrätten. Eftersom en router kommer med aktiverad kryptering, betyder det att du aktivt måste ta bort lösenordet från routern för att få tillgång till internetanslutningen. Man kan även ge andra tillgång till uppkopplingen genom att lämna ut lösenordet. Bedömningen av denna aktiva handlingen som tillåter upphovsrättsligt intrång via ditt nätverk kan komma att bedömas av Patent- och Marknadsdomstolen, som kan leda till att du hålls ansvarig för upphovsrättslig kränkning genom att aktivt ha gett tillgång till din internetanslutning.

I ett avgörande från Högsta domstolen (NJA 2014:859) konstateras det tydligt att upp- och nedladdning av film utgör ett immaterialrättsligt intrång. Mot bakgrund av domstolens beslut översänder vår klient härmed förslag om att nå förlikning i ärendet genom inbetalning av beloppet som står angivet på brevet ni mottagit från oss. Detta är enligt vår erfarenhet en betydligt lägre summa än om ärendet skulle gå vidare till domstol.

Vi är tacksamma för ditt samarbete och för informationen vidare till rättighetsinnehavaren. För det fall du inte önskar att ingå förlikning med rättighetsinnehavaren, kan denne överväga att ta ärendet vidare till domstol. Om du däremot vill du avsluta ärendet direkt så kan du inbetala det i brevet angivna beloppet till oss.

Vänligen från Köpenhamn,

Med venlig hilsen / Best regards
Jeppe Brogaard Clausen
Advokat (H) / Partner

Ano Ambroladze
(Praktikant) Stud.jur. / Legal Assistant

Mail: ips@njordlaw.com

Så, vad betyder nu detta? Ingenting faktiskt, de skramlar med sina vapen igen. De har redan tidigare hävdat att de har registrerat kopplingen mellan vilken film, tidpunkt och IP-adress av det påstådda upphovsrättsintrånget. De försöker att skapa ett ansvarsförhållande mellan dig som abonnent och vad som händer på ditt nätverk, vilket idag inte är etablerat, men de försöker med en domstols tyngd åter igen skrämma dig till att betala:

Bedömningen av denna aktiva handlingen som tillåter upphovsrättsligt intrång via ditt nätverk kan komma att bedömas av Patent- och Marknadsdomstolen, som kan leda till att du hålls ansvarig för upphovsrättslig kränkning genom att aktivt ha gett tillgång till din internetanslutning.

Notera de två av mig fetlagda delarna av detta stycke. Detta är alltså inget som är fastlagt, utan något de hoppas att de ska få rätt i. Om så skulle ske så skulle alla publikt tillgängliga trådlösa nätverk försvinna över en natt, då varenda butik, kiosk, hotell, skola och alla andra publika byggnader som har det skulle bli ansvariga för vad alla gör på internet genom deras internetuppkoppling.

Därutöver informerar vi härmed om att det är lika viktigt för IT-säkerheten att det finns ett lösenord för nätverket som att inneha kunskap om vem som använder nätverket. Detta är för att nätverket ej ska användas för verksamhet som står i strid med upphovsrätten.

Att de för övrigt är bekymrade över din IT-säkerhet är beundransvärt, men inte upp till dem att bedöma. Vi har ännu inte någon lag som utkräver en nivå av IT-säkerhet hos privatpersoner, så att göra din internetuppkoppling fritt tillgänglig för andra att använda är helt upp till dig att avgöra (Det inte menat som en uppmaning till upphovsrättsmaffian att försöka påtvinga dylik lag).

Att upphovsrätten skulle ligga till grund för hur du säkrar upp och använder ditt nätverk vore förstås en våt dröm för upphovsrättsmaffian, men det fungerar inte så. Upphovsrätten är inte på något sätt särställd i svensk lag. Att upphovsrättsmaffian har fått till IPRED som gör att dessa maffiametoder kan användas betyder inte att de kan applicera någon allsmäktig attityd till lagar och förordningar. Att ditt nätverk specifikt måste vara så uppsatt så att det förhindrar upphovsrättsintrång är ren nonsens. Lika lite som det måste vara uppsatt för att förhindra andra brott som sker på nätet. De försöker bygga upp en position av rättfärdighet som de inte har.

Så, nu vet du exakt vad som sker om du känner att du vill bestrida deras påstående. För notera detta: Det är inte ett krav de ställer, utan ger ett förlikningförslag till ett upphovsrättsintrång som de påstår att du har gjort. En förlikning, inget krav som kan dras till Kronofogden eller liknande. När du bestrider så har de fått kontakt och fortsätter då att utpressa dig under hot om att dra dig inför domstol samtidigt som de försöker att få dig att tro att de har all rätt i världen att göra så.

Vilket är helt fel.

Så underlätta för dig själv och slipp huvudvärken. Detta är maffiametoder, ingenting annat. Vi har tidigare sagt att det enda sättet du ska hantera detta är att slänga, bränna eller möjligen rama in deras hotbrev. Hade det varit så att de menade att de hade rätten på sin sida hade det kommit i ett rekommenderat brev för att försäkra att det kommit fram till rätt person, till att börja med.

Vad de missar att skriva i sitt brev och övrig kommunikation är att vi har ett rättssystem som inte accepterar att straffa en individ för någon annans handlingar. Jag lånar ut min bil till dig och du kör medvetet mot rött med den. Det är inte jag som äger bilen som bär skulden, det är den som satt bakom ratten. Det är fundamentalt för en rättsstat, annars så kommer vi börja bygga ansvarskedjor i all oändlighet. Borde den som sålde mig bilen vara ansvarig? Företaget som byggde den? Var tar det slut i så fall och varför?

Så mitt råd, sedan tidigare, är att ignorera dessa brev som kommer. Helt. Svara inte, lyssna inte. Låt dem vara. Kommer det en kallelse från en domstol så bör du hörsamma detta, annars kan du se detta som ett dåligt försök att blåsa dig på pengar.

Notera dock att jag inte är en advokat, utan känner du dig det minsta osäker så råder jag dig att höra av dig till någon som kan redogöra för den juridiska situationen. Så här svarar LawLine i frågan som en fingervisning åt vilket håll det lutar. Där kan du även läsa hur Sanna Wolk, professor i upphovsrätt vid Uppsala universitet, bedömer det hela. Vilket ligger i linje med det jag skrivit ovan.