Gällande Spridningskollen

Jag antar att du har hört talas om Spridningskollen.se vid det här laget, om inte så beskriver de sig själva på detta viset:

Spridningskollen är ett initiativ med syfte att minska den illegala fildelningen i Sverige, där Gothia Law på uppdrag av rättighetsinnehavare inom TV- och filmbranschen medverkar. Initiativet består dels av en informationskampanj och dels av att upphovsrättsinnehavare nu kommer att börja tillvarata deras juridiska rätt och möjlighet att – utan domstolsbeslut – direkt begära skadestånd från fildelare.

Vår vice partiledare Mattias Bjärnemalm, Mab, har skrivit ett blogginlägg där han tittar lite närmare på just Gothia Law och vilka de är i grund och botten. Han har ganska så snabbt hittat att de ägs av den tyska mediekoncernen Bertelsmann.

Spridningskollens affärsmodell bygger på att sluta avtal med företag som äger upphovsrätten till olika verk och sedan leta reda på personer som via torrentnätverk sprider dessa. Sedan försöker de skrämma dessa personer till att betala 2000 kr i skadestånd för att undvika en kostsam och långdragen rättsprocess. Enligt dem själva givetvis, även om de väljer andra ord.

På deras hemsida så beskriver de vart dessa 2000 kr är tänkta att gå och en sak som är säker: De gör det väldigt lite för de som äger upphovsrätten. På första sidan på deras hemsida så beskriver de att pengarna ska gå till med hjälp av ett cirkeldiagram (min andelsuppskattning i parentes):
Hit går pengarna - SpridningskollenRättighetsinnehavare (1/3), Spridningskollen (1/6), Administrativa kostnader (1/6), Juridiska kostnader (1/6), Internetleverantören (1/6)

Det kan vid en första anblick kan det verka som en rimlig fördelning, men titta igen. Första posten, andelen som ska gå till rättighetsinnehavaren och den som borde bara störst, är alltså inte mer än ca. en tredjedel. Sedan kommer tre poster som alla tre är Spridningskollen, tillsammans nära nog hälften av det som de försöker lura av dig. De har bara sett till att dela upp det i tre olika områden för att det ska se ut som att det är lite i jämförelse med vad som ska gå till rättighetsinnehavaren. Där ser du lite hur ärliga de är i sin kommunikation om hur de agerar och hanterar det hela. Sedan kommer den sista sjättedelen som ska gå till internetleverantören. Den är jag väldigt frågande över, då de uppenbarligen skapar ett ekonomiskt incitament för internetleverantören att samarbeta med Spridningskollen. Anledningen till att de överhuvudtaget behöver blanda in internetleverantören är att de sitter på sekretessbelagd information som krävs för att koppla ihop en IP-adress med en abonnent. Men varför ska de ha betalt, de är av lag tvungna att lämna ut dessa uppgifter om det finns ett domstolsbeslut på det (ja, även Bahnhof men de har sett till att IPRED är tandlöst vid förfrågningar) och borde rimligen inte behöva kompenseras för det.

Så nu är givetvis frågan – vad betyder detta och vad kan vi göra?

För det första, det handlar inte om ett skadestånd då skada inte har bevisats. Det är något de påstår, men det är enligt deras utsago. De kallar det även för “ersättning” i vissa texter, det verkar råda lite skilda meningar om vad det är de begär egentligen. Så fall inte för deras första “trick” att få dig att tro att de på något sätt har rätt i de anklagelser som de gör. De är part i fallet och kan givetvis inte vara den som bedömer om skada har uppstått. Det är det vi har det rättsliga systemet till, att en tredje part utifrån våra lagar bedömer om skada har uppstått och vad det i så fall kan innebära i form av påföljder, dvs eventuellt straff.

För det andra, det handlar inte om en möjlig kostsam legal process. Claews2 på Reddit sammanfattar den legala situationen för detta ganska så bra anser jag:

Det viktigaste att påpeka här är skillnaden mellan vanligt tvistemål och förenklat tvistemål. Om man inte vill betala pengarna, så åligger det Gothia law att ta ärendet vidare till tingsrätten. Ansökningskostnaden för dem är ungefär 1000 kr och i ett förenklat tvistemål står man för sina egna advokatkostnader oavsett utgången i målet. Det blir ett förenklat tvistemål om den tvistiga summan understiger ett halvt basbelopp vilket för 2016 innebär 44300/2 = 22150 kr. De 2000 kr som de begär understiger beloppet med råge varför det då alltså blir ett förenklat tvistemål.

Vad riskerar man då om man nekar att betala och Gothia Law tar ärendet vidare till domstol? Jo, om man går på skadeståndsberäkningen som gjordes i pirate-bay målet så bedömde hovrätten förlusten för filmbolagen som ungefär 70-200 kr per nedladdad film. Detta får mig att vara tveksam till deras begärda summa på 2000 kr. Förlorar man målet riskerar man att få betala gissningsvis i storleksordningen 70-200 kr + ansökningsavgiften på 1000 kr samt en timmes advokatarvode som beräknas med något schablonbelopp. Man riskerar alltså inte att bli ruinerad utan kanske får betala ungefär vad de kräver i brevet om man förlorar.

Utöver detta så hamnar bevisbördan på upphovsrättsinnehavaren enligt Mårten Schultz, ordförande för Institutet för Juridik och Internet tillika professor i civilrätt vid Stockholms universitet, vilket betyder att Gothia Law och Spridningskollen i detta läge inte längre är inkopplade. Bevisen i dessa fall är svåra om inte omöjliga att få fram, då det inte är samma sak att få tag på vem som har ett internetabonnemang som att veta vem som kan ha begått det påstådda brottet då flera givetvis kan ha tillgång till uppkopplingen. Schultz säger också att dessa krav ska bestridas.

Så sammanfattningsvis: Neka att betala det skadestånd som Gothia Law vill att du ska betala. Polisen har en ganska så bra sammanfattning hur en faktura bestrids, med länkar till fler sidor som beskriver hur det fungerar. Det är högst sannolikt att Gothia Law låter det vara om du skulle bestrida den, men om de vill ta det till domstol så riskerar du i värsta fall kostnader i samma nivå som deras skadestånd. Anledningen till att de troligtvis inte kommer att försöka dra det till domstol är att bevisföringen är minst sagt svår och deras kostnader för det inte väger upp det de möjligen kan vinna på det.

Det är vad det hela innebär, men vad kan vi göra åt detta?

På kort sikt så kan vi bestrida kraven och polisanmäla beteendet, förhoppningsvis så betyder det att de inte får in de pengar som de räknar med och det blir mer besvär än vad de tänkt sig att de slutar.

På lång sikt så handlar det om att ändra lagar, att ändra beteenden och inställningen hos upphovsrättsmaffian. Genom det slipper vi i framtiden att stora multinationella företag ger sig på och utpressar enskilda individer med hot om att dra dem inför rätta om de inte lyder. Detta är en av många saker som Piratpartiet står för och jobbar med, om du anser att det är viktigt för dig och för samhället i stort så ber vi dig att BliPirat.nu då det hjälper oss att bli fler, det bästa av allt är att det är gratis då det av vår övertygelse att alla ska ha möjligheten att engagera sig oavsett sin ekonomiska förmåga.

Här är en liten lista på mer saker du kan göra för partiet som medlem, men se det mer som en lista över idéer snarare än något annat. Kommer du på något som inte finns med här så får du givetvis göra det också!

 • Läs på vad vi står för.
  Vilka principer vi bygger vår politik utifrån, det tar inte mer än en timma att läsa igenom och förstå innehållet. På så sätt kan du bättre diskutera med de som undrar varför du är medlem i partiet.
 • Sprid budskapet.
  På sociala media, hemma, bland vänner och på jobbet. Beställ hem affischer och/eller flyers, det är helt gratis för medlemmar, och sätt upp/dela ut omkring där du bor. Genom att göra det kommer fler se och höra om partiet och vi kommer växa. Kom alltid ihåg BliPirat.nu om någon undrar hur man går med.
 • Engagera dig.
  Lokalt genom att arrangera sätt att träffas på för att diskutera hur ni bäst kan påverka opinionen där du bor, eller genom att ta kontakt med en lokal förening om det finns någon.
  Centralt genom att kolla upp de olika ansvarsposter som ännu inte är tillsatta, hittar du någon som du tror passar dig tveka inte att ta kontakt med vår partisekreterare Anton Nordenfur för fortsatt diskussion, vi hittar alltid en plats för någon som vill hjälpa till.
  Om du anser att du har vad som behövs för att vara en talesperson så kan du även höra av dig till mig då jag har startat upp arbetet med att tillsätta talespersoner och tar gärna emot fler som är intresserade. Om du inte är intresserad av att vara talesperson men gärna vill var involverad att utveckla vår sakpolitik inom dessa områden får du gärna höra av dig också så att jag kan ge en lista till talespersonerna så att de kan bilda en arbetsgrupp.

Nu har jag full förståelse för om alla inte kan bli medlemmar i Piratpartiet av olika anledningar, även om vi tillåter multipla medlemskap, så förutom att du faktiskt kan göra mycket av det som jag listat ovan även om du inte är medlem, så kan de allra flesta göra en sak:

Donera

Piratpartiet har som jag nämnde ovan ingen medlemsavgift, samtidigt så kan vi inte existera utan att vi får in pengar för att lägga på t.ex. affischer, flyers och foldrar för att synas eller för att trycka och distribuera valsedlar. Därför så sätter vi tilltron till att du anser att det arbete som vi gör är tillräckligt viktigt för dig att du åtminstone ska vilja bidra ekonomiskt. Du behöver inte ens vara enig med hela vår politik eller principprogram, utan du kan rikta din donation om du vill genom att notera vart du vill att pengarna ska gå, i detta fall upphovsrätt.

guldpengGivetvis vore det fantastiskt om du skulle vilja bli månadsgivare, så kallad GuldPirat, där du sätter upp en inbetalning en gång i månaden så att du inte missar att donera någon månad. Det går givetvis att avbryta närhelst din levnadssituation ändras och du anser att du inte har råd med det längre.

Vi är alla pirater, en del har det kvar att upptäcka bara.

18 tankar på “Gällande Spridningskollen”

 1. Det är en kostnad (i bla. tid) för individen att bli indragen i en tvistemålsprocess och en ekonomisk risk, även om man är oskyldig. Så det känns inte sannorlikt att samtliga oskyldiga kommer att bestrida…

  Svara
  • Det kommer troligen vara de som anser att 2000 kr är billigt att betala för att slippa besvär, men jag tror att många ser det som en tillräckligt stor summa för att tänka till ett par gånger. Det är sannolikt att inga som bestrider kommer att hamna i en tvistemålsprocess, men med tanke på att det är Bertelmann som ligger bakom så finns det kapital att driva det och de kan tänkas vilja statuera exempel. Däremot så är det högst troligt att deras bevis inte håller om det skulle gå till en sådan process.

   Svara
 2. Intressant att läsa “Anonyms” inlägg om dagsbot.
  Dagsbot är något man får betala om man förlorar ett brottsmål.

  Om det går till domstol så är det ett förenklat tvistemål. Så vidare inte spridningskollen kommer att försöka få en åklagare att ta upp det som ett brottsmål.

  Men som Magnus så bra ha skrivit. Så måste de på något sätt kunna påvisa att deras utsagor är korrekta.
  Något som de inte kan bevisa.

  Svara
 3. Som svar gällandes dagsböter, dagsböter kan endast utdömas vid ett brottsmål då det är åklagaren (staten) gentemot den åtalade. I ett tvistemål är domstolen enbart med som en tredje oberoende part för att lösa tvisten och har ingen rätt att dela ut någon annan dom än att fastställa vilken part som de anser har rätt i tvisten.

  Svara
 4. Glöm inte att anmäla förfarandet till Konsumentverket. Det är att anse som aggressiv marknadsföring att hota med tvivelaktiga juridiska åtgärder.

  Svara
 5. Glöm inte heller bort att det är rättighets*innehavaren*, dvs inte upphovsmannen utan det filmbolag som äger rättigheterna till filmen, som får pengarna.

  Förvisso är filmer ett komplext projekt med många involverade (många upphovsmän), men, av de c:a 670 kr som går till innehavarna tillfaller en bråkdel skaparna – kanske en hundring, troligare att det är en 25-50 kr. Som kanske 300 skapare skall dela på…

  Svara

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.