Paradisläckan – #ParadisePapers

Uppdrag Granskning - #ParadisePapers

I början av april förra året så släppte ICIJ, International Consortium of Investigative Journalists, något av en nyhetsbomb i och med Panamadokumenten. SVT och Uppdrag Granskning var en del av det team som grävde igenom alla dessa dokument där kopplingar mellan högt uppsatta personer och användande av skatteparadis uppdagades.

Igår var det dags igen.

Uppdrag Granskning släppte ett avsnitt där de går igenom de allra första kopplingarna mellan bland annat statsmän och högt uppsatta företagsledare och deras avancerade upplägg för att undvika betala skatt. I Sverige rör det sig om närmare 2000 personer.

Många reagerar känslomässigt och spontant. Att det är svin. Att de borde skämmas. Att det är olagligt och om det inte är det så borde det vara det. Att betala skatt är något som alla ska göra och att det inte finns några undantag. Och så vidare.

Men är det olagligt? Nej, inte i de allra flesta av fallen. Vad de gör är att använda lagarna till sin gräns, lagar som finanslobbyn har lyckats få igenom eller sett till att de inte ändras. För det finns pengar att göra på detta för dem. Stora pengar.

Uppdrag Granskning uppger att för Sveriges del så saknar vi 43 miljarder kronor i skatt – årligen – på grund av detta. För att sätta det i perspektiv så är det vad hela vårt rättsväsende kostar. Inklusive polis, domstolar och så vidare. Det är ganska så givet att finanslobbyn vill se till att få en liten provision på att hitta eller skapa hål i den finansiella lagstiftningen åt de som tjänar stora pengar, det blir stora summor det också.

För företag och enskilda personer så erbjuder olika länder olika möjligheter. Var för sig så kan de vara relativt rimliga, men kombinerade så blir det en lukrativ bransch. Ett land erbjuder låg eller ingen bolagsskatt, ett annat erbjuder möjligheten att registrera bolag anonymt och så vidare. Allt fullt lagligt. För ett företag eller en individ är det enkelt att verka i flera länder, för stater och lagstiftning är det klart svårare.

Moraliskt? Det går att diskutera. Men rent juridiskt så har de allra flesta hållit sig inom lagens råmärken. För flera av de som är nämnda i listorna kommer detta att ge konsekvenser, men det kommer att falla lite olika. Hur kommer vi märka varefter, beroende på vilken position personen har och hur mycket “moraliskt kapital” detta kommer att kosta.

Just nu så är det för tidigt att börja dra slutsatser, det jag vill med denna post är att lyfta att det är den finansiella lobbyn som ser till att de konstruktioner som används för att undvika att betala skatt existerar och det är däråt som vår blick behöver riktas samt mot de politiker som tillåter att dessa system fortsätter att vara möjliga . Dessutom så vill jag visa min uppskattning för när journalister gräver djupt ned i de läckor som uppstår för att reda ut de invecklade förhållandena. Jag ser med intresse fram emot nästa avsnitt i Uppdrag Gransknings serie för att ta del av vad mer de har kommit fram till.

Om du undrar hur Piratpartiet ställer sig i frågan så är det klart att vi ska betala den skatt som vi blir ålagda att betala, samtidigt så är det fullt tillåtet för varje individ att hitta olika lagliga sätt att förvalta sin inkomst. Hålen finns där, de är inga hemligheter. Fråga istället de i styrande ställning varför de inte åtgärdas.

En annan, längre, diskussion är om vi får det vi förväntar oss för den skatt som vi hivar in. Jag ser att vi får en mängd olika tjänster från staten – jag är inte lika arrogant som Leif Östling, Företagarnas ordförande, som frågar sig vad han fått för all skatt han betalar – men jag ifrågasätter storleken på vår stat och dess effektivitet i vissa delar då jag anser att vi borde få mer för det vi betalar, alternativt betala mindre för det vi får.