Njord Law fortsätter sina maffiametoder

Under de senaste dagarna så har jag blivit överöst med frågor från olika människor då de har fått dessa illa dolda hot från Njord Law. Se bara ett axplock av de som kommit in direkt på min blogg i mitt första inlägg om Njord Law. Sedan har folk hört av sig via mail, Messenger, Twitter och alla andra sätt det går att kontakta mig på.

Det är oerhört tragiskt att se den ångest som denna minst sagt tvivelaktiga aktivitet skapar, då flera har undrat om de riskerar att hamna i fängelse eller måste lämna sina hem.

Nej. Du riskerar varken fängelse eller att förlora ditt hem. Detta är enbart upphovsrättsmaffians asgamar som försöker hitta något att livnära sig på.

Så, för att sammanställa situationen så vill jag här försöka att konkretisera vad dessa hotbrev innebär:

 1. Det är inget kravbrev
 2. Det går inte att ta det till Kronofogden
 3. Det är en “rekommendation till förlikning” för ett brott de hävdar att du har begått, utan att de kan bevisa att det är specifikt du som gjort det
 4. Du kan ignorera det utan att oroa dig mer för det
 5. Inget kommer att hända om du ignorerar det, förutom möjligen ett påminnelsebrev
 6. Påminnelsebreven är fortfarande bara “en rekommendation” från deras sida
 7. Påminnelsebreven går också att ignorera
 8. Dessa brev är enbart ett sätt att få kontakt med dig för att försöka få dig att erkänna brott
 9. Du ska inte erkänna brott, det är deras skyldighet att bevisa bortom all tvivel att du har begått ett brott

Har du svarat och fått följdfrågor – upphör genast med all kommunikation med dem. De försöker bara fiska efter information från dig så att de kan bygga ett mål mot dig. Frågorna kan verka banala och kanske till och med rimliga, men de är inte inställda på att försöka reda ut situationen så att du sedan kan slippa dem utan de vill bara ha material så att de kan använda svaren emot dig.

Här är några tips vad du kan göra med brevet:

 1. Släng det
 2. Bränn det
 3. Vik ett flygplan av det
 4. Rama in det
 5. Riv det till konfetti
 6. Använd det att skriva inköpslista på
 7. Ta med det till skolan/arbetsplatsen och diskutera upphovsrätt och hur den används som ett hotmedel mot gemene person
 8. Skriv en insändare på baksidan och skicka in det till lokaltidningen
 9. Skicka det till Henrik Pontén på Rättighetsalliansen och hälsa från mig

 

Vad händer om jag svarar Njord Lawfirm?

En person tog kontakt med mig igår då hen var bekymrad. Anledningen var att hen hade svarat på det brev som hen fått från Njord Law angående ett påstått upphovsrättsintrång gällande filmen Cell. Hen hade skrivit och sagt att det inte hade förekommit någon nedladdning av den filmen. I och med det så borde detta vara utagerat, kan tyckas. Men Njord Law förutsätter givetvis att deras information är korrekt och svarar då följande:

Hej <x>,

Vi bekräftar härmed att vi mottagit ditt e-mail och tackar för informationen gällande det här ärendet. Vidare noterar vi informationen att varken du eller någon annan i ditt hushåll har laddat ner den nämnda filmen vid den angivna tidpunkten.

Vi vill uppmärksamma att rättighetsinnehavaren har rätt att spåra och samla in data för intrång som sker genom övervakning av IP-adresser. Programmet som används av rättighetsinnehavaren för att spåra IP-adresser kan med säkerhet påvisa om det föreligger intrång. Vi kan därför veta att filmen har blivit upp- eller nerladdad vid den angivna tidpunkten från ditt nätverk. Din internetleverantör har vid domstol ålagts att utlämna IP-adressen som med säkerhet användes vid den angivna tidpunkten. Se vänligen bifogad dom.

Därutöver informerar vi härmed om att det är lika viktigt för IT-säkerheten att det finns ett lösenord för nätverket som att inneha kunskap om vem som använder nätverket. Detta är för att nätverket ej ska användas för verksamhet som står i strid med upphovsrätten. Eftersom en router kommer med aktiverad kryptering, betyder det att du aktivt måste ta bort lösenordet från routern för att få tillgång till internetanslutningen. Man kan även ge andra tillgång till uppkopplingen genom att lämna ut lösenordet. Bedömningen av denna aktiva handlingen som tillåter upphovsrättsligt intrång via ditt nätverk kan komma att bedömas av Patent- och Marknadsdomstolen, som kan leda till att du hålls ansvarig för upphovsrättslig kränkning genom att aktivt ha gett tillgång till din internetanslutning.

I ett avgörande från Högsta domstolen (NJA 2014:859) konstateras det tydligt att upp- och nedladdning av film utgör ett immaterialrättsligt intrång. Mot bakgrund av domstolens beslut översänder vår klient härmed förslag om att nå förlikning i ärendet genom inbetalning av beloppet som står angivet på brevet ni mottagit från oss. Detta är enligt vår erfarenhet en betydligt lägre summa än om ärendet skulle gå vidare till domstol.

Vi är tacksamma för ditt samarbete och för informationen vidare till rättighetsinnehavaren. För det fall du inte önskar att ingå förlikning med rättighetsinnehavaren, kan denne överväga att ta ärendet vidare till domstol. Om du däremot vill du avsluta ärendet direkt så kan du inbetala det i brevet angivna beloppet till oss.

Vänligen från Köpenhamn,

Med venlig hilsen / Best regards
Jeppe Brogaard Clausen
Advokat (H) / Partner

Ano Ambroladze
(Praktikant) Stud.jur. / Legal Assistant

Mail: ips@njordlaw.com

Så, vad betyder nu detta? Ingenting faktiskt, de skramlar med sina vapen igen. De har redan tidigare hävdat att de har registrerat kopplingen mellan vilken film, tidpunkt och IP-adress av det påstådda upphovsrättsintrånget. De försöker att skapa ett ansvarsförhållande mellan dig som abonnent och vad som händer på ditt nätverk, vilket idag inte är etablerat, men de försöker med en domstols tyngd åter igen skrämma dig till att betala:

Bedömningen av denna aktiva handlingen som tillåter upphovsrättsligt intrång via ditt nätverk kan komma att bedömas av Patent- och Marknadsdomstolen, som kan leda till att du hålls ansvarig för upphovsrättslig kränkning genom att aktivt ha gett tillgång till din internetanslutning.

Notera de två av mig fetlagda delarna av detta stycke. Detta är alltså inget som är fastlagt, utan något de hoppas att de ska få rätt i. Om så skulle ske så skulle alla publikt tillgängliga trådlösa nätverk försvinna över en natt, då varenda butik, kiosk, hotell, skola och alla andra publika byggnader som har det skulle bli ansvariga för vad alla gör på internet genom deras internetuppkoppling.

Därutöver informerar vi härmed om att det är lika viktigt för IT-säkerheten att det finns ett lösenord för nätverket som att inneha kunskap om vem som använder nätverket. Detta är för att nätverket ej ska användas för verksamhet som står i strid med upphovsrätten.

Att de för övrigt är bekymrade över din IT-säkerhet är beundransvärt, men inte upp till dem att bedöma. Vi har ännu inte någon lag som utkräver en nivå av IT-säkerhet hos privatpersoner, så att göra din internetuppkoppling fritt tillgänglig för andra att använda är helt upp till dig att avgöra (Det inte menat som en uppmaning till upphovsrättsmaffian att försöka påtvinga dylik lag).

Att upphovsrätten skulle ligga till grund för hur du säkrar upp och använder ditt nätverk vore förstås en våt dröm för upphovsrättsmaffian, men det fungerar inte så. Upphovsrätten är inte på något sätt särställd i svensk lag. Att upphovsrättsmaffian har fått till IPRED som gör att dessa maffiametoder kan användas betyder inte att de kan applicera någon allsmäktig attityd till lagar och förordningar. Att ditt nätverk specifikt måste vara så uppsatt så att det förhindrar upphovsrättsintrång är ren nonsens. Lika lite som det måste vara uppsatt för att förhindra andra brott som sker på nätet. De försöker bygga upp en position av rättfärdighet som de inte har.

Så, nu vet du exakt vad som sker om du känner att du vill bestrida deras påstående. För notera detta: Det är inte ett krav de ställer, utan ger ett förlikningförslag till ett upphovsrättsintrång som de påstår att du har gjort. En förlikning, inget krav som kan dras till Kronofogden eller liknande. När du bestrider så har de fått kontakt och fortsätter då att utpressa dig under hot om att dra dig inför domstol samtidigt som de försöker att få dig att tro att de har all rätt i världen att göra så.

Vilket är helt fel.

Så underlätta för dig själv och slipp huvudvärken. Detta är maffiametoder, ingenting annat. Vi har tidigare sagt att det enda sättet du ska hantera detta är att slänga, bränna eller möjligen rama in deras hotbrev. Hade det varit så att de menade att de hade rätten på sin sida hade det kommit i ett rekommenderat brev för att försäkra att det kommit fram till rätt person, till att börja med.

Vad de missar att skriva i sitt brev och övrig kommunikation är att vi har ett rättssystem som inte accepterar att straffa en individ för någon annans handlingar. Jag lånar ut min bil till dig och du kör medvetet mot rött med den. Det är inte jag som äger bilen som bär skulden, det är den som satt bakom ratten. Det är fundamentalt för en rättsstat, annars så kommer vi börja bygga ansvarskedjor i all oändlighet. Borde den som sålde mig bilen vara ansvarig? Företaget som byggde den? Var tar det slut i så fall och varför?

Så mitt råd, sedan tidigare, är att ignorera dessa brev som kommer. Helt. Svara inte, lyssna inte. Låt dem vara. Kommer det en kallelse från en domstol så bör du hörsamma detta, annars kan du se detta som ett dåligt försök att blåsa dig på pengar.

Notera dock att jag inte är en advokat, utan känner du dig det minsta osäker så råder jag dig att höra av dig till någon som kan redogöra för den juridiska situationen. Så här svarar LawLine i frågan som en fingervisning åt vilket håll det lutar. Där kan du även läsa hur Sanna Wolk, professor i upphovsrätt vid Uppsala universitet, bedömer det hela. Vilket ligger i linje med det jag skrivit ovan.

Då var det dags igen att jaga privata fildelare…

Ni trodde säkerligen att upphovsrättsmaffian tänkte om när Spridningskollen backade och lades ned förra året. Men nej då, nu är det dags igen för dem att hota privatpersoner att betala, annars…

Denna gång vet de inte ens vad de kommer hota med, men rättegång är absolut med i verktygslådan. Allt enligt en artikel på Breakit.

Jag skrev om detta och hur det går att agera, när Spridningskollen var i gång som mest och råden gäller fortfarande:

Så sammanfattningsvis: Neka att betala det skadestånd som Gothia Law vill att du ska betala. Polisen har en ganska så bra sammanfattning hur en faktura bestrids, med länkar till fler sidor som beskriver hur det fungerar. Det är högst sannolikt att Gothia Law låter det vara om du skulle bestrida den, men om de vill ta det till domstol så riskerar du i värsta fall kostnader i samma nivå som deras skadestånd. Anledningen till att de troligtvis inte kommer att försöka dra det till domstol är att bevisföringen är minst sagt svår och deras kostnader för det inte väger upp det de möjligen kan vinna på det.

Fast denna gång gäller det alltså Njord Lawfirms som agerar torpeder i danska Zentropas namn, ett företag som startades av Lars von Trier. Även ett brittiskt bolag, Copyright Management Services, är med i leken och deras primära sysselsättning är att jaga fildelare, eller pirater som jag hoppas att de kallar sig då det är ett väldigt vackert epitet anser jag! Om ni undrar så är det inte bara jag som anser att de som bli utsatta för dessa utpressningar inte ska betala, utan till och med det norska konsumentverket, Forbrukerrådet, råder de norrmän som får dem att låta bli.

Så, vad mer vet vi i dagsläget?

Breakit har grävt fram lite mer info runt det hela och det verkar som att insamling av IP-adresser har skett mellan 10-13 februari och att det har lämnats in 42 (fattar ni, 42! haha!) sidor med IP-adresser till den nyligen etablerade Patent- och marknadsdomstolen. Nästa steg är att börja skicka ut hotbrev till de som har haft dessa IP-adresser under denna tid för att skrämma dem till att göra upp utanför en domstol. Till skillnad mot Spridningskollens plan så har de ökat kravet ytterligare till närmare 3000 kr. De börjar kanske bli lite giriga?

Vilka filmer rör det sig om?

De filmer som verkar vara av intresse denna gång är:

samt produktionen från Lars Von Triers filmbolag Zentropa, varav några titlar är:

Kanske inte de mest fantastiska filmerna som skapats, men några går nog att se om man har tråkigt en kväll. Tyvärr är det väldigt tyst i media om detta denna gång, varför vet jag inte men kanske är det roligare att låta Trump få varenda ögonblick av uppmärksamhet så att detta och annat glider under radarn.

Jag kommer att uppdatera om det kommer fram något mer.

Gällande Spridningskollen

Jag antar att du har hört talas om Spridningskollen.se vid det här laget, om inte så beskriver de sig själva på detta viset:

Spridningskollen är ett initiativ med syfte att minska den illegala fildelningen i Sverige, där Gothia Law på uppdrag av rättighetsinnehavare inom TV- och filmbranschen medverkar. Initiativet består dels av en informationskampanj och dels av att upphovsrättsinnehavare nu kommer att börja tillvarata deras juridiska rätt och möjlighet att – utan domstolsbeslut – direkt begära skadestånd från fildelare.

Vår vice partiledare Mattias Bjärnemalm, Mab, har skrivit ett blogginlägg där han tittar lite närmare på just Gothia Law och vilka de är i grund och botten. Han har ganska så snabbt hittat att de ägs av den tyska mediekoncernen Bertelsmann.

Spridningskollens affärsmodell bygger på att sluta avtal med företag som äger upphovsrätten till olika verk och sedan leta reda på personer som via torrentnätverk sprider dessa. Sedan försöker de skrämma dessa personer till att betala 2000 kr i skadestånd för att undvika en kostsam och långdragen rättsprocess. Enligt dem själva givetvis, även om de väljer andra ord.

På deras hemsida så beskriver de vart dessa 2000 kr är tänkta att gå och en sak som är säker: De gör det väldigt lite för de som äger upphovsrätten. På första sidan på deras hemsida så beskriver de att pengarna ska gå till med hjälp av ett cirkeldiagram (min andelsuppskattning i parentes):
Hit går pengarna - SpridningskollenRättighetsinnehavare (1/3), Spridningskollen (1/6), Administrativa kostnader (1/6), Juridiska kostnader (1/6), Internetleverantören (1/6)

Det kan vid en första anblick kan det verka som en rimlig fördelning, men titta igen. Första posten, andelen som ska gå till rättighetsinnehavaren och den som borde bara störst, är alltså inte mer än ca. en tredjedel. Sedan kommer tre poster som alla tre är Spridningskollen, tillsammans nära nog hälften av det som de försöker lura av dig. De har bara sett till att dela upp det i tre olika områden för att det ska se ut som att det är lite i jämförelse med vad som ska gå till rättighetsinnehavaren. Där ser du lite hur ärliga de är i sin kommunikation om hur de agerar och hanterar det hela. Sedan kommer den sista sjättedelen som ska gå till internetleverantören. Den är jag väldigt frågande över, då de uppenbarligen skapar ett ekonomiskt incitament för internetleverantören att samarbeta med Spridningskollen. Anledningen till att de överhuvudtaget behöver blanda in internetleverantören är att de sitter på sekretessbelagd information som krävs för att koppla ihop en IP-adress med en abonnent. Men varför ska de ha betalt, de är av lag tvungna att lämna ut dessa uppgifter om det finns ett domstolsbeslut på det (ja, även Bahnhof men de har sett till att IPRED är tandlöst vid förfrågningar) och borde rimligen inte behöva kompenseras för det.

Så nu är givetvis frågan – vad betyder detta och vad kan vi göra?

För det första, det handlar inte om ett skadestånd då skada inte har bevisats. Det är något de påstår, men det är enligt deras utsago. De kallar det även för “ersättning” i vissa texter, det verkar råda lite skilda meningar om vad det är de begär egentligen. Så fall inte för deras första “trick” att få dig att tro att de på något sätt har rätt i de anklagelser som de gör. De är part i fallet och kan givetvis inte vara den som bedömer om skada har uppstått. Det är det vi har det rättsliga systemet till, att en tredje part utifrån våra lagar bedömer om skada har uppstått och vad det i så fall kan innebära i form av påföljder, dvs eventuellt straff.

För det andra, det handlar inte om en möjlig kostsam legal process. Claews2 på Reddit sammanfattar den legala situationen för detta ganska så bra anser jag:

Det viktigaste att påpeka här är skillnaden mellan vanligt tvistemål och förenklat tvistemål. Om man inte vill betala pengarna, så åligger det Gothia law att ta ärendet vidare till tingsrätten. Ansökningskostnaden för dem är ungefär 1000 kr och i ett förenklat tvistemål står man för sina egna advokatkostnader oavsett utgången i målet. Det blir ett förenklat tvistemål om den tvistiga summan understiger ett halvt basbelopp vilket för 2016 innebär 44300/2 = 22150 kr. De 2000 kr som de begär understiger beloppet med råge varför det då alltså blir ett förenklat tvistemål.

Vad riskerar man då om man nekar att betala och Gothia Law tar ärendet vidare till domstol? Jo, om man går på skadeståndsberäkningen som gjordes i pirate-bay målet så bedömde hovrätten förlusten för filmbolagen som ungefär 70-200 kr per nedladdad film. Detta får mig att vara tveksam till deras begärda summa på 2000 kr. Förlorar man målet riskerar man att få betala gissningsvis i storleksordningen 70-200 kr + ansökningsavgiften på 1000 kr samt en timmes advokatarvode som beräknas med något schablonbelopp. Man riskerar alltså inte att bli ruinerad utan kanske får betala ungefär vad de kräver i brevet om man förlorar.

Utöver detta så hamnar bevisbördan på upphovsrättsinnehavaren enligt Mårten Schultz, ordförande för Institutet för Juridik och Internet tillika professor i civilrätt vid Stockholms universitet, vilket betyder att Gothia Law och Spridningskollen i detta läge inte längre är inkopplade. Bevisen i dessa fall är svåra om inte omöjliga att få fram, då det inte är samma sak att få tag på vem som har ett internetabonnemang som att veta vem som kan ha begått det påstådda brottet då flera givetvis kan ha tillgång till uppkopplingen. Schultz säger också att dessa krav ska bestridas.

Så sammanfattningsvis: Neka att betala det skadestånd som Gothia Law vill att du ska betala. Polisen har en ganska så bra sammanfattning hur en faktura bestrids, med länkar till fler sidor som beskriver hur det fungerar. Det är högst sannolikt att Gothia Law låter det vara om du skulle bestrida den, men om de vill ta det till domstol så riskerar du i värsta fall kostnader i samma nivå som deras skadestånd. Anledningen till att de troligtvis inte kommer att försöka dra det till domstol är att bevisföringen är minst sagt svår och deras kostnader för det inte väger upp det de möjligen kan vinna på det.

Det är vad det hela innebär, men vad kan vi göra åt detta?

På kort sikt så kan vi bestrida kraven och polisanmäla beteendet, förhoppningsvis så betyder det att de inte får in de pengar som de räknar med och det blir mer besvär än vad de tänkt sig att de slutar.

På lång sikt så handlar det om att ändra lagar, att ändra beteenden och inställningen hos upphovsrättsmaffian. Genom det slipper vi i framtiden att stora multinationella företag ger sig på och utpressar enskilda individer med hot om att dra dem inför rätta om de inte lyder. Detta är en av många saker som Piratpartiet står för och jobbar med, om du anser att det är viktigt för dig och för samhället i stort så ber vi dig att BliPirat.nu då det hjälper oss att bli fler, det bästa av allt är att det är gratis då det av vår övertygelse att alla ska ha möjligheten att engagera sig oavsett sin ekonomiska förmåga.

Här är en liten lista på mer saker du kan göra för partiet som medlem, men se det mer som en lista över idéer snarare än något annat. Kommer du på något som inte finns med här så får du givetvis göra det också!

 • Läs på vad vi står för.
  Vilka principer vi bygger vår politik utifrån, det tar inte mer än en timma att läsa igenom och förstå innehållet. På så sätt kan du bättre diskutera med de som undrar varför du är medlem i partiet.
 • Sprid budskapet.
  På sociala media, hemma, bland vänner och på jobbet. Beställ hem affischer och/eller flyers, det är helt gratis för medlemmar, och sätt upp/dela ut omkring där du bor. Genom att göra det kommer fler se och höra om partiet och vi kommer växa. Kom alltid ihåg BliPirat.nu om någon undrar hur man går med.
 • Engagera dig.
  Lokalt genom att arrangera sätt att träffas på för att diskutera hur ni bäst kan påverka opinionen där du bor, eller genom att ta kontakt med en lokal förening om det finns någon.
  Centralt genom att kolla upp de olika ansvarsposter som ännu inte är tillsatta, hittar du någon som du tror passar dig tveka inte att ta kontakt med vår partisekreterare Anton Nordenfur för fortsatt diskussion, vi hittar alltid en plats för någon som vill hjälpa till.
  Om du anser att du har vad som behövs för att vara en talesperson så kan du även höra av dig till mig då jag har startat upp arbetet med att tillsätta talespersoner och tar gärna emot fler som är intresserade. Om du inte är intresserad av att vara talesperson men gärna vill var involverad att utveckla vår sakpolitik inom dessa områden får du gärna höra av dig också så att jag kan ge en lista till talespersonerna så att de kan bilda en arbetsgrupp.

Nu har jag full förståelse för om alla inte kan bli medlemmar i Piratpartiet av olika anledningar, även om vi tillåter multipla medlemskap, så förutom att du faktiskt kan göra mycket av det som jag listat ovan även om du inte är medlem, så kan de allra flesta göra en sak:

Donera

Piratpartiet har som jag nämnde ovan ingen medlemsavgift, samtidigt så kan vi inte existera utan att vi får in pengar för att lägga på t.ex. affischer, flyers och foldrar för att synas eller för att trycka och distribuera valsedlar. Därför så sätter vi tilltron till att du anser att det arbete som vi gör är tillräckligt viktigt för dig att du åtminstone ska vilja bidra ekonomiskt. Du behöver inte ens vara enig med hela vår politik eller principprogram, utan du kan rikta din donation om du vill genom att notera vart du vill att pengarna ska gå, i detta fall upphovsrätt.

guldpengGivetvis vore det fantastiskt om du skulle vilja bli månadsgivare, så kallad GuldPirat, där du sätter upp en inbetalning en gång i månaden så att du inte missar att donera någon månad. Det går givetvis att avbryta närhelst din levnadssituation ändras och du anser att du inte har råd med det längre.

Vi är alla pirater, en del har det kvar att upptäcka bara.