Då var det dags igen att jaga privata fildelare…

Ni trodde säkerligen att upphovsrättsmaffian tänkte om när Spridningskollen backade och lades ned förra året. Men nej då, nu är det dags igen för dem att hota privatpersoner att betala, annars…

Denna gång vet de inte ens vad de kommer hota med, men rättegång är absolut med i verktygslådan. Allt enligt en artikel på Breakit.

Jag skrev om detta och hur det går att agera, när Spridningskollen var i gång som mest och råden gäller fortfarande:

Så sammanfattningsvis: Neka att betala det skadestånd som Gothia Law vill att du ska betala. Polisen har en ganska så bra sammanfattning hur en faktura bestrids, med länkar till fler sidor som beskriver hur det fungerar. Det är högst sannolikt att Gothia Law låter det vara om du skulle bestrida den, men om de vill ta det till domstol så riskerar du i värsta fall kostnader i samma nivå som deras skadestånd. Anledningen till att de troligtvis inte kommer att försöka dra det till domstol är att bevisföringen är minst sagt svår och deras kostnader för det inte väger upp det de möjligen kan vinna på det.

Fast denna gång gäller det alltså Njord Lawfirms som agerar torpeder i danska Zentropas namn, ett företag som startades av Lars von Trier. Även ett brittiskt bolag, Copyright Management Services, är med i leken och deras primära sysselsättning är att jaga fildelare, eller pirater som jag hoppas att de kallar sig då det är ett väldigt vackert epitet anser jag! Om ni undrar så är det inte bara jag som anser att de som bli utsatta för dessa utpressningar inte ska betala, utan till och med det norska konsumentverket, Forbrukerrådet, råder de norrmän som får dem att låta bli.

Så, vad mer vet vi i dagsläget?

Breakit har grävt fram lite mer info runt det hela och det verkar som att insamling av IP-adresser har skett mellan 10-13 februari och att det har lämnats in 42 (fattar ni, 42! haha!) sidor med IP-adresser till den nyligen etablerade Patent- och marknadsdomstolen. Nästa steg är att börja skicka ut hotbrev till de som har haft dessa IP-adresser under denna tid för att skrämma dem till att göra upp utanför en domstol. Till skillnad mot Spridningskollens plan så har de ökat kravet ytterligare till närmare 3000 kr. De börjar kanske bli lite giriga?

Vilka filmer rör det sig om?

De filmer som verkar vara av intresse denna gång är:

samt produktionen från Lars Von Triers filmbolag Zentropa, varav några titlar är:

Kanske inte de mest fantastiska filmerna som skapats, men några går nog att se om man har tråkigt en kväll. Tyvärr är det väldigt tyst i media om detta denna gång, varför vet jag inte men kanske är det roligare att låta Trump få varenda ögonblick av uppmärksamhet så att detta och annat glider under radarn.

Jag kommer att uppdatera om det kommer fram något mer.

Spridningskollen lägger ned efter stark motopinion

Jag skrev tidigare ett inlägg om Spridningskollen och det är med glädje som jag läser på Spridningskollen.se att Gothia Law nu lägger ned sitt engagemang i fildelningsfrågan.

Anledningen är att de har stött på en kraftig opinion mot deras affärsverksamhet att med maffialiknande metoder skicka ut hot om legala påföljder om de som de ansåg har fildelat någon av deras kunders verk vägrade att betala en egenpåhittad avgift.

De anger på sin hemsida att de tack vare uppmärksamheten de fått ha lyckats minska fildelningen i Sverige, något som de inte visar något underlag för utan vi ska helt enkelt tro på deras ord. Tillåt mig vara skeptisk till det uttalandet.

Så vad handlade det hela om egentligen? Gothia Law var ombud för Bertelsmann, ett stort tyskt mediahus, i en kampanj att försöka få fildelare att betala för filmer som spreds på olika fildelningsnätverk. Det var dock flera stora problem i det som de försökte göra. För det första så tänkte de alltså använda sig av rena maffiametoder för att få in pengarna genom att hota med en civilrättslig process för att få de utpekade att betala 2000 kr. För det andra så tänkte de inte gå via ett domslut, utan de hade tänkt nyttja IPRED-lagen för att koppla ihop ett specifikt IP-nummer och en abonnent, något som skapar en väldigt skakig juridisk grund att stå på, då abonnenten inte kan vara ansvarig för vilken trafik som använder sig av uppkopplingen – lika lite som en internetleverantör är det – då det kan vara flera som delar på ett abonnemang, t.ex. inom en familj. Om det skulle vara så att de kommer att driva det till att varje abonnemangsägare skulle vara ansvarig för vad varje användare av deras abonnemang används till så är vi på väg in i ett samhälle där folk kan komma att bli straffskyldiga för vad andra gör, vilket är helt absurt då det inte finns inom något annat område.

Att de visste att det var en skakig grund att stå på är uppenbart, jag tror inte att det är några amatörer som har hållit på med detta, men jag tror inte att de hade förväntat sig den reaktion från opinionen som de fick. Framför allt på grund av att detta har fungerat bättre i andra länder som t.ex. i Tyskland.

Vad innebär då detta? Tja, vi hade rätt. Igen. Att vi är tillbaka där vi var innan och att det åter igen har skapats en debatt runt fildelning, något som vi till stor del trodde var förbi, men tackar för då vi har fått en boost i medlemsantal och aktiva tack vare detta.

Så till nästa gång kan vi nu fokusera på viktigare saker än att bekämpa företag som försöker skrämma enskilda individer till lydnad av en i övrigt trasig affärsmodell.

Gällande Spridningskollen

Jag antar att du har hört talas om Spridningskollen.se vid det här laget, om inte så beskriver de sig själva på detta viset:

Spridningskollen är ett initiativ med syfte att minska den illegala fildelningen i Sverige, där Gothia Law på uppdrag av rättighetsinnehavare inom TV- och filmbranschen medverkar. Initiativet består dels av en informationskampanj och dels av att upphovsrättsinnehavare nu kommer att börja tillvarata deras juridiska rätt och möjlighet att – utan domstolsbeslut – direkt begära skadestånd från fildelare.

Vår vice partiledare Mattias Bjärnemalm, Mab, har skrivit ett blogginlägg där han tittar lite närmare på just Gothia Law och vilka de är i grund och botten. Han har ganska så snabbt hittat att de ägs av den tyska mediekoncernen Bertelsmann.

Spridningskollens affärsmodell bygger på att sluta avtal med företag som äger upphovsrätten till olika verk och sedan leta reda på personer som via torrentnätverk sprider dessa. Sedan försöker de skrämma dessa personer till att betala 2000 kr i skadestånd för att undvika en kostsam och långdragen rättsprocess. Enligt dem själva givetvis, även om de väljer andra ord.

På deras hemsida så beskriver de vart dessa 2000 kr är tänkta att gå och en sak som är säker: De gör det väldigt lite för de som äger upphovsrätten. På första sidan på deras hemsida så beskriver de att pengarna ska gå till med hjälp av ett cirkeldiagram (min andelsuppskattning i parentes):
Hit går pengarna - SpridningskollenRättighetsinnehavare (1/3), Spridningskollen (1/6), Administrativa kostnader (1/6), Juridiska kostnader (1/6), Internetleverantören (1/6)

Det kan vid en första anblick kan det verka som en rimlig fördelning, men titta igen. Första posten, andelen som ska gå till rättighetsinnehavaren och den som borde bara störst, är alltså inte mer än ca. en tredjedel. Sedan kommer tre poster som alla tre är Spridningskollen, tillsammans nära nog hälften av det som de försöker lura av dig. De har bara sett till att dela upp det i tre olika områden för att det ska se ut som att det är lite i jämförelse med vad som ska gå till rättighetsinnehavaren. Där ser du lite hur ärliga de är i sin kommunikation om hur de agerar och hanterar det hela. Sedan kommer den sista sjättedelen som ska gå till internetleverantören. Den är jag väldigt frågande över, då de uppenbarligen skapar ett ekonomiskt incitament för internetleverantören att samarbeta med Spridningskollen. Anledningen till att de överhuvudtaget behöver blanda in internetleverantören är att de sitter på sekretessbelagd information som krävs för att koppla ihop en IP-adress med en abonnent. Men varför ska de ha betalt, de är av lag tvungna att lämna ut dessa uppgifter om det finns ett domstolsbeslut på det (ja, även Bahnhof men de har sett till att IPRED är tandlöst vid förfrågningar) och borde rimligen inte behöva kompenseras för det.

Så nu är givetvis frågan – vad betyder detta och vad kan vi göra?

För det första, det handlar inte om ett skadestånd då skada inte har bevisats. Det är något de påstår, men det är enligt deras utsago. De kallar det även för “ersättning” i vissa texter, det verkar råda lite skilda meningar om vad det är de begär egentligen. Så fall inte för deras första “trick” att få dig att tro att de på något sätt har rätt i de anklagelser som de gör. De är part i fallet och kan givetvis inte vara den som bedömer om skada har uppstått. Det är det vi har det rättsliga systemet till, att en tredje part utifrån våra lagar bedömer om skada har uppstått och vad det i så fall kan innebära i form av påföljder, dvs eventuellt straff.

För det andra, det handlar inte om en möjlig kostsam legal process. Claews2 på Reddit sammanfattar den legala situationen för detta ganska så bra anser jag:

Det viktigaste att påpeka här är skillnaden mellan vanligt tvistemål och förenklat tvistemål. Om man inte vill betala pengarna, så åligger det Gothia law att ta ärendet vidare till tingsrätten. Ansökningskostnaden för dem är ungefär 1000 kr och i ett förenklat tvistemål står man för sina egna advokatkostnader oavsett utgången i målet. Det blir ett förenklat tvistemål om den tvistiga summan understiger ett halvt basbelopp vilket för 2016 innebär 44300/2 = 22150 kr. De 2000 kr som de begär understiger beloppet med råge varför det då alltså blir ett förenklat tvistemål.

Vad riskerar man då om man nekar att betala och Gothia Law tar ärendet vidare till domstol? Jo, om man går på skadeståndsberäkningen som gjordes i pirate-bay målet så bedömde hovrätten förlusten för filmbolagen som ungefär 70-200 kr per nedladdad film. Detta får mig att vara tveksam till deras begärda summa på 2000 kr. Förlorar man målet riskerar man att få betala gissningsvis i storleksordningen 70-200 kr + ansökningsavgiften på 1000 kr samt en timmes advokatarvode som beräknas med något schablonbelopp. Man riskerar alltså inte att bli ruinerad utan kanske får betala ungefär vad de kräver i brevet om man förlorar.

Utöver detta så hamnar bevisbördan på upphovsrättsinnehavaren enligt Mårten Schultz, ordförande för Institutet för Juridik och Internet tillika professor i civilrätt vid Stockholms universitet, vilket betyder att Gothia Law och Spridningskollen i detta läge inte längre är inkopplade. Bevisen i dessa fall är svåra om inte omöjliga att få fram, då det inte är samma sak att få tag på vem som har ett internetabonnemang som att veta vem som kan ha begått det påstådda brottet då flera givetvis kan ha tillgång till uppkopplingen. Schultz säger också att dessa krav ska bestridas.

Så sammanfattningsvis: Neka att betala det skadestånd som Gothia Law vill att du ska betala. Polisen har en ganska så bra sammanfattning hur en faktura bestrids, med länkar till fler sidor som beskriver hur det fungerar. Det är högst sannolikt att Gothia Law låter det vara om du skulle bestrida den, men om de vill ta det till domstol så riskerar du i värsta fall kostnader i samma nivå som deras skadestånd. Anledningen till att de troligtvis inte kommer att försöka dra det till domstol är att bevisföringen är minst sagt svår och deras kostnader för det inte väger upp det de möjligen kan vinna på det.

Det är vad det hela innebär, men vad kan vi göra åt detta?

På kort sikt så kan vi bestrida kraven och polisanmäla beteendet, förhoppningsvis så betyder det att de inte får in de pengar som de räknar med och det blir mer besvär än vad de tänkt sig att de slutar.

På lång sikt så handlar det om att ändra lagar, att ändra beteenden och inställningen hos upphovsrättsmaffian. Genom det slipper vi i framtiden att stora multinationella företag ger sig på och utpressar enskilda individer med hot om att dra dem inför rätta om de inte lyder. Detta är en av många saker som Piratpartiet står för och jobbar med, om du anser att det är viktigt för dig och för samhället i stort så ber vi dig att BliPirat.nu då det hjälper oss att bli fler, det bästa av allt är att det är gratis då det av vår övertygelse att alla ska ha möjligheten att engagera sig oavsett sin ekonomiska förmåga.

Här är en liten lista på mer saker du kan göra för partiet som medlem, men se det mer som en lista över idéer snarare än något annat. Kommer du på något som inte finns med här så får du givetvis göra det också!

 • Läs på vad vi står för.
  Vilka principer vi bygger vår politik utifrån, det tar inte mer än en timma att läsa igenom och förstå innehållet. På så sätt kan du bättre diskutera med de som undrar varför du är medlem i partiet.
 • Sprid budskapet.
  På sociala media, hemma, bland vänner och på jobbet. Beställ hem affischer och/eller flyers, det är helt gratis för medlemmar, och sätt upp/dela ut omkring där du bor. Genom att göra det kommer fler se och höra om partiet och vi kommer växa. Kom alltid ihåg BliPirat.nu om någon undrar hur man går med.
 • Engagera dig.
  Lokalt genom att arrangera sätt att träffas på för att diskutera hur ni bäst kan påverka opinionen där du bor, eller genom att ta kontakt med en lokal förening om det finns någon.
  Centralt genom att kolla upp de olika ansvarsposter som ännu inte är tillsatta, hittar du någon som du tror passar dig tveka inte att ta kontakt med vår partisekreterare Anton Nordenfur för fortsatt diskussion, vi hittar alltid en plats för någon som vill hjälpa till.
  Om du anser att du har vad som behövs för att vara en talesperson så kan du även höra av dig till mig då jag har startat upp arbetet med att tillsätta talespersoner och tar gärna emot fler som är intresserade. Om du inte är intresserad av att vara talesperson men gärna vill var involverad att utveckla vår sakpolitik inom dessa områden får du gärna höra av dig också så att jag kan ge en lista till talespersonerna så att de kan bilda en arbetsgrupp.

Nu har jag full förståelse för om alla inte kan bli medlemmar i Piratpartiet av olika anledningar, även om vi tillåter multipla medlemskap, så förutom att du faktiskt kan göra mycket av det som jag listat ovan även om du inte är medlem, så kan de allra flesta göra en sak:

Donera

Piratpartiet har som jag nämnde ovan ingen medlemsavgift, samtidigt så kan vi inte existera utan att vi får in pengar för att lägga på t.ex. affischer, flyers och foldrar för att synas eller för att trycka och distribuera valsedlar. Därför så sätter vi tilltron till att du anser att det arbete som vi gör är tillräckligt viktigt för dig att du åtminstone ska vilja bidra ekonomiskt. Du behöver inte ens vara enig med hela vår politik eller principprogram, utan du kan rikta din donation om du vill genom att notera vart du vill att pengarna ska gå, i detta fall upphovsrätt.

guldpengGivetvis vore det fantastiskt om du skulle vilja bli månadsgivare, så kallad GuldPirat, där du sätter upp en inbetalning en gång i månaden så att du inte missar att donera någon månad. Det går givetvis att avbryta närhelst din levnadssituation ändras och du anser att du inte har råd med det längre.

Vi är alla pirater, en del har det kvar att upptäcka bara.